Reintegracyjny Ogród Społeczny

Reintegracyjny Ogród Społeczny

Reintegracyjny Ogród Społeczny, to nowy projekt Fundacji KOMES realizowany w ramach Programu Społecznik. W jego ramach osoby bezdomne zostały zatrudnione przy pracach porządkowo-ogrodowych przy rewitalizacji zaniedbanego dotąd trawnika, przed siedzibą Stowarzyszenia Stołczyn Po Sąsiedzku, które jest centrum spotkań mieszkańców i realizatorem wielu pożytecznych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, w tym młodzieży i seniorów. Dzięki temu powstała wiata śmietnikowa oraz piękne nasadzenia, które zmieniły charakter tego miejsca. Osoby bezdomne również pokazały, że nie należy ich skreślać z powodu ich sytuacji życiowej i w dalszym ciągu mogą być i są potrzebni. Projekt realizowany ze środków projektu „Społecznik na lata 2019-2021-Program Marszałkowski”.

Reintegracyjny Ogród Społeczny


Source URL: https://komes.org.pl/strona/projekty/651-reintegracyjny-ogrod-spoleczny