Jesteśmy wyjątkowe - kobieca twarz III sektora w województwie zachodniopomorskim


Dziś chcemy podzielić się z Wami czymś niezwykle dla nas ważnym…
Jesteśmy wyjątkowe – kobieca twarz III sektora w województwie zachodniopomorskim to tytuł nowego projektu Fundacji KOMES współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Być może zastanawiacie się skąd pomysł na taki projekt i właściwie do czego ma doprowadzić jego realizacja. Jednym z naszych celów jest zwrócenie uwagi na stereotypowe postrzeganie ról społecznych, a także pokazanie jak wiele mamy do zrobienia w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn. W pełni zgadzamy się z założeniami Unii równości: strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 mówiącej o wizji Europy, w której bez względu na płeć i w całej swej różnorodności jesteśmy wolni od przemocy i stereotypów, a także mamy możliwość nieograniczonego rozwoju i pełnienia ról przywódczych.
Sektor ekonomii społecznej nie jest wolny od stereotypów i nierówności. Tu również można spotkać się ze schematami, czy skostniałymi strukturami. Dla wielu osób działalność kobiet w organizacjach pozarządowych sprowadza się do tradycyjnych damskich ról w dużej mierze związanych z opieką. Wiemy, że jest inaczej. Spotkałyśmy na swojej drodze wiele inspirujących społeczniczek, które kształtują wizerunek III sektora i z pasją wspierają lokalne otoczenie. Trzeba o tym mówić głośno i zachęcać do rozwoju kolejne osoby.
Mamy nadzieję, że wesprzecie nas w procesie zmiany i aktywnie włączycie się w proponowane działania. Niedługo pojawią się informacje na temat wsparcia, które oferujemy. Zachęcamy też do dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie zawodowej i społecznej. Jeśli tematyka jest Wam bliska, zostawcie komentarz. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne!
Pokażmy, że naszą siłą jest wzajemny szacunek i troska o drugiego człowieka. To my tworzymy przyszłość. Zadbajmy o jakość swoich relacji i możliwość rozwoju osobistego.
Dziękujemy za to, że nieustannie inspirujecie nas do kolejnych działań!

Jesteśmy wyjątkowe - kobieca twarz III sektora w województwie zachodniopomorskim

Załączniki