Sport i rekreacja

Domyślna grafika

W ramach projektu organizowano różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne, w tym m.in.:


Source URL: https://komes.org.pl/strona/projekty-mkw-2013/636-sport-i-rekreacja