Festyny

Domyślna grafika

Celem zorganizowania festynów rodzinnych było podkreślenie roli i znaczenia rodziny we współczesnym świecie oraz odniesienie się do pozycji seniora we współczesnej rodzinie. Inicjatywa miała na uwadze integrację rodzinną, wskazywała formy spędzania czasu wolnego, współpracę różnych środowisk na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki tym wydarzeniom zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji, które zafundowali im organizatorzy. Na głównej scenie odbywały się przedstawienia, konkursy, a swoje umiejętności zaprezentowały zespoły muzyczne. Na festynach odbywały się gry i zabawy  rekreacyjne dla najmłodszych i ich rodzin, kiermasz książek, pokaz udzielania pierwszej pomocy, zajęcia plastyczne i florystyczne, rozgrywki szachowe oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Festyn rodzinny był również okazją do kampanii informacyjno-promocyjnej Międzypokoleniowego Klubu Wsparcia.

W ramach projektu odbyły się:


Source URL: https://komes.org.pl/strona/projekty-mkw-2013/619-festyny