Zajęcia z unihokeja

Zajęcia miały charakter rekreacyjny, skierowane były do rodzin. Dostosowane były do poziomu uczestników, mogły w nich uczestniczyć wszyscy, także osoby o mniejszej sprawności fizycznej, a nawet niepełnosprawni. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego. Zajęcia wyzwalały wśród uczestników wiele emocji i dały grającym dużo przyjemności. Międzypokoleniowe wspólne zajęcia pozwalały na wykształtowanie wśród ćwiczących poczucia odpowiedzialności, rozwijały umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp. Zwieńczeniem zmagań z unihokejem były zorganizowane zawody w unihokeja (zespoły mieszane- młodzież/seniorzy). Uczestnicy zawodów otrzymali nagrody: statuetki, puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy

zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3