Dyskusyjny Klub Filmowy

Dyskusyjny Klub Filmowy, na działalność którego zostały zakupione filmy oraz została zorganizowana sala przeznaczona na cykliczne spotkania i projekcje filmów. Spotkania miały na celu zrzeszenie seniorów - miłośników sztuki filmowej, jej popularyzację oraz nawiązanie współpracy ze studenckim DKF, aby nawiązać współpracę międzypokoleniową.W klubie realizowane były nie tylko projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, ale były również uzupełnianie  prelekcjami, debatami filmowymi, dyskusjami.

zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
zdjecie 4
zdjecie 5
zdjecie 6
zdjecie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10