Projekty międzynarodowe

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców - Erasmus for Young Entrepreneurs to międzynarodowa inicjatywa wymiany oferująca nowym lub aspirującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców z różnych krajów uczestniczących.

Komisja Europejska ogłosiła w 2023 roku specjalny konkurs tylko dla ukraińskich przedsiębiorców, który jest parasolem dla naszego zupełnie nowego projektu o nazwie EYE4UA, trwającego od października '23 do stycznia '26. Wejdź w transformacyjną podróż EYE4UA, w której jako przedsiębiorca możesz odegrać kluczową rolę w napędzaniu zielonego wzrostu i rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej poprzez praktyczne inicjatywy.

Ten inkluzywny program umożliwia obywatelom Ukrainy (nawet tym przesiedlonym) ożywienie działalności na rynku. Kładąc nacisk na gospodarkę społeczną i innowacje technologiczne, projekt EYE4UA wspiera odporność i "zwinność". Koncentrując się na transformacji ekologicznej i cyfrowej, dopasowuje nowych przedsiębiorców z Ukrainy (NE) i przedsiębiorców przyjmujących (HE) z UE-27 i innych 13 krajów, kładąc specjalny nacisk na udział kobiet. Wymiana ta ma miejsce, gdy "młody/a przedsiębiorca" spędza czas z doświadczonym przedsiębiorcą, ułatwiając nabycie umiejętności niezbędnych do zarządzania małym przedsiębiorstwem. Jednocześnie zyskuje cenne perspektywy na swoją działalność i szansę na współpracę z międzynarodowymi partnerami lub odkrywanie nowych rynków.

>Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne.

>Każda organizacja biorąca udział w programie nie może żądać żadnych opłat za zgłoszenie ani uczestnictwo.

Dołącz do naszej globalnej społeczności i uzyskaj dostęp za pośrednictwem poniższego linku:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-entrepreneurs/welcome

Dodatkowe informacje na temat programu EYE można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

Dodatkowe informacje także tutaj: EYE4UA - Erasmus dla młodych przedsiębiorców - Madan Parque

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

 

SEPAL (2022-2024)

Platforma wspierania zatrudnienia poprzez praktyczną naukę zawodu

Zapraszamy do projektu osoby młode (18-29) nie uczące się i niepracujące zagrożone wykluczeniem społecznym (NEET) ze względu na:

-długotrwałe bezrobocie
-ubóstwo
-niepełnosprawność
-niskie kwalifikacje
-status migranta.
 

SEPAL - jakie daje możliwości:

-udział w międzynarodowym projekcie
-szkolenie z przedsiębiorczości lub ICT
-szkolenie z zastosowaniem technologii VR
-wyjazd zagraniczny
-udział w badaniach focusowych
-dostęp do zasobów na platformie SEPAL
-praktyka, staż lub praca w organizacjach.
 
Aktualności na naszym FB
 
SEPAL partnerstwo

Source URL: https://komes.org.pl/strona/nasze-dzialania/663-projekty-miedzynarodowe