Projekty międzynarodowe

SEPAL

Platforma wspierania zatrudnienia poprzez praktyczną naukę zawodu

Zapraszamy do projektu osoby młode (18-29) nie uczące się i niepracujące zagrożone wykluczeniem społecznym (NEET) ze względu na:

-długotrwałe bezrobocie
-ubóstwo
-niepełnosprawność
-niskie kwalifikacje
-status migranta.
 

SEPAL - jakie daje możliwości:

-udział w międzynarodowym projekcie
-szkolenie z przedsiębiorczości lub ICT
-szkolenie z zastosowaniem technologii VR
-wyjazd zagraniczny
-udział w badaniach focusowych
-dostęp do zasobów na platformie SEPAL
-praktyka, staż lub praca w organizacjach.
 
SEPAL partnerstwo
Załączniki