Edukacja psychologiczna

 

Cykl edukacyjnych postów z obszaru edukacji psychologicznej.

Zapraszamy na https://www.facebook.com/fundacjakomes/ 

 

"Jesteśmy wyjątkowe - kobieca twarz III sektora w województwie zachodniopomorskim"

W ramach projektu realizowane są:

-cykle spotkań dla dzieci i młodzieży m.in. psychologiem / terapeutą / doradcą w tym zawodowym.

-warsztaty online dla dorosłych z zakresu, m.in. techniki radzenia sobie ze stresem/tech. relaksacyjnych, poznania emocji, odkrycia potencjału osobistego i zawodowego, psychologii pozytywnej, metod ćwiczenia pamięci

-specjalistyczne spotkania doradcze indywidualne i/lub grupowe dla zainteresowanych (stanowiące uzupełnienie warsztatów online oraz cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży) m.in. z doradcą /coachem /psychologiem / fizjoterapeutą/ terapeutą

-realizacja kampanii informacyjno–promocyjnej na temat działalności kobiet w III sektorze.  

CEL: Podniesienie poziomu wiedzy i/lub umiejętności z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie zawodowej i społecznej, budowania postaw obywatelskich, wolontariatu oraz ochrony i dbałości o zdrowie psychiczne 200 osób zamieszkujących obszar województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację: kampanii informacyjno-promocyjnej, warsztaty/cykle, spotkania doradcze do końca grudnia 2022 r.