Projekt "Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności ekonomicznej i społecznej"

Cele szczegółowe:
1. Podniesienie świadomości w grupach docelowych na temat istnienia oraz znaczenia przedsiębiorczości społecznej w nowoczesnej gospodarce. Budowa potencjału PES poprzez organizację wysokiej jakości szkoleń wspartych punktami konsultacyjnymi oraz kampanię informacyjno – promocyjną poświęconą przedmiotowym zagadnieniom;
2. Wzmocnienie wiedzy potencjalnych animatorów – liderów ekonomii społecznej poprzez organizację szkoleń, pt. „Animator Ekonomii Społecznej”;
3. Podniesienie świadomości znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej roli współpracy i partnerstwa środowisk naukowych, biznesu, administracji oraz PES na obszarze woj. zachodniopomorskiego poprzez organizację konferencji lokalnych.