Projekt SEPAL PRO

Dodane przez e-jankowska - pon., 10/05/2021 - 08:36
SEPAL. Platforma wspierania zatrudnienia poprzez praktyczną naukę zawodu Zapraszamy do projektu osoby młode (18-29) nie uczące się i niepracujące zagrożone wykluczeniem społecznym (NEET) ze względu na: -długotrwałe bezrobocie -ubóstwo -niepełnosprawność -niskie kwalifikacje -status migranta.   SEPAL - jakie daje możliwości: -udział w międzynarodowym projekcie -szkolenie z przedsiębiorczości lub ICT -szkolenie z zastosowaniem technologii VR -wyjazd zagraniczny -udział w badaniach focusowych -dostęp do zasobów na platformie SEPAL -praktyka, staż lub praca w organizacjach. Więcej informacji i aktualności na naszym FB.