Zostań mechanikiem samochodowym 2016-2019

Projekt „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Fundację Przedsiębiorczość-Edukacja-Nauka w Szczecinie (wcześniej: Fundację Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie) w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.

Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.09.2019 PROJEKT ZAKOŃCZONY
Wartość projektu: 709 125,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 602 756,25 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 54 (w tym min. 2 kobiety) nowych wykwalifikowanych mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych - osób dorosłych, mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) do 31.03.2019 r.

Rezultatem projektu będzie wzrost efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do wymogów rynku pracy SOM zwiększając szanse na zatrudnienie 72 dorosłym mieszkańcom SOM (w tym min. 4 kobietom) do 31.03.2019 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie wszystkie warunki:
- ukończone 18 lat,
- ukończona 8-klasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum,
- miejsce zamieszkania na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego obejmującego Gminę Miasto Szczecin, Stargard (gmina miejska i gmina wiejska), Kobylanka (gmina wiejska), Goleniów (gmina miejsko wiejska), Stepnica (gmina miejsko wiejska), Gryfino (gmina miejsko wiejska), Stare Czarnowo (gmina wiejska), Dobra - k. Szczecina (gmina wiejska), Kołbaskowo (gmina wiejska), Nowe Warpno (gmina miejsko-wiejska), Police (gmina miejsko wiejska), Gmina Miasto Świnoujście.
- dobry stan zdrowia (dobra jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, dobry wzrok, słuch i węch, zdolności koncentracji, podzielności uwagi, spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia)*

Regulamin rekrutacji

W ramach projektu realizowane są 2 rodzaje kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w zawodach (1 do wyboru):

- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.18-diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) 3 gr x 12 os (każda po 280h)

- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kwalifikacja M.12-diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) 3 gr x 12 os (każda po 280h)

Terminy kursów:

- I.2017-XII.2017 - sesja egzaminacyjna I-II.2018 (rekrutacja zakończona)
- V.2017-V.2018 - sesja egzaminacyjna VI-VII.2018 (rekrutacja zakończona)
- I.2018-XII.2018 - sesja egzaminacyjna I-II.2019 (rekrutacja zakończona)

Zajęcia odbywają się będą w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Osoby, które ukończą kurs przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zorganizowanego w siedzibie Fundacji P-E-N w Szczecinie przy ul. Klonowica 14. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe M.12 lub M.18, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

W pierwszej sesji egzaminacyjnej (I-II.2018) organizowanej w ramach projektu 15 osób, w tym 2 kobiety, zdało 2-częściowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) i tym samym uzyskało kwalifikacje zawodowe, w tym:

- 10 osób w zawodzie „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.12: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

- 5 osób „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.18: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

W drugiej sesji egzaminacyjnej (VI.2018) organizowanej w ramach projektu 26 osób, w tym 1 kobieta, zdało 2-częściowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) i tym samym uzyskało kwalifikacje zawodowe, w tym:

- 14 osób w zawodzie „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.12: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

- 12 osób „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.18: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

W trzeciej sesji egzaminacyjnej (I.2019) organizowanej w ramach projektu 25 osób, w tym 1 kobieta, zdało 2-częściowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) i tym samym uzyskało kwalifikacje zawodowe, w tym:

- 12 osób w zawodzie „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.12: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

- 13 osób „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.18: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

Tym samym z 72 osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne 66 osób zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co stanowi 92% !!!.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Każda osoba dodatkowo objęta jest doradztwem edukacyjno-zawodowym na początku udziału w projekcie i na zakończenie oraz 16-godzinnym doradztwem merytorycznym przygotowującym do egzaminu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali m.in.
- materiały merytoryczne,
- materiały praktyczne do zajęć,
- odzież ochronną,
- środki czystości,
- opłacone badania lekarza medycyny pracy,
- zwrot kosztów dojazdu,
- ubezpieczenie NNW,
- opłacony koszt egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zorganizowany dla uczestników projektu.

* Przeciwwskazaniami do zatrudnienia w zawodzie mechanika i elektromechanika są przyczyny zdrowotne:
- wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego; daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności,
- choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów,
- obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
- skłonność do uczuleń,- przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
- zaburzenia równowagi i świadomości,
- zaburzenia psychiczne,
- epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.


Chcesz dowiedzieć się więcej - ZADZWOŃ: 518 940 797

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


ARCHIWUM

Aby zgłosić się do projektu należało (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA):

1. pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2. wypełnić go wraz z załącznikami
3. dostarczyć do biura projektu:
Fundacja P-E-N, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, Budynek Stacji Kontroli Pojazdów na I piętrze.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane osobiście.

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.

 


ROZEZNANIA CENOWE

 

Rozeznanie cenowe na świadczenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020