- sport i rekreacja

W ramach projektu organizowano różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne, w tym m.in.:


- Nordic Walking
Zajęcia miały na celu upowszechnianie kultury fizycznej i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Odbywały się one pod okiem wykwalifikowanego instruktora nordic walkingu, który przeszkolił grupy seniorów. Zakupione zostały kijki do nordic walkingu, a instruktor przed każdymi zajęciami przeprowadzał instruktaż jak poprawnie wykorzystać kijki podczas spaceru. W parze ze sportowym i zdrowotnym aspektem Nordic Walkingu zajęcia miały wpływ również na aspekt towarzyski. Długie, nie obciążające stawów spacery, to była doskonała okazja do długich rozmów czy integrowania się.

 


- Ekologiczne marsze przełajowe i jesienne marsze seniorów wokół jeziora Głębokiego
Piesze wycieczki są jedną z najbardziej dostępnych i przyjaznych form aktywności dla seniorów. Marsze miały pokazać uczestnikom jak korzystny wpływ na organizm człowieka ma ruch na świeżym powietrzu, i że jest to najtańsza, najprostsza i zarazem najbardziej efektywna recepta na zdrowe, długie i efektywne życie. Marsze miały charakter spotkań całych rodzin, dziadków z wnukami, wspólnie spędzony czas integrował uczestników. Uczestnicy marszów zdobyli wiedzę na temat wpływu regularnych spacerów, które  poprawiają nie tylko wydolność fizyczną, ale także istotnie wpływają na pracę mózgu i systemu nerwowego. Każdy marsz zakończony był ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz grami i zabawami rekreacyjnymi na świeżym powietrzu.


- Aerobik na basenie
Zajęcia pokazały, że gimnastyka w wodzie to doskonały sport dla osób starszych. Zajęcia w wodzie ćwiczą mięśnie, nie obciążając stawów. Gimnastyka jest łagodna dla kręgosłupa. Regularny udział w tych zajęciach pozwolił uczestnikom na poprawę kondycji, dobre samopoczucie, pozwalał odzyskać wigor i energię. Zajęcia były doskonałym rozwiązaniem dla osób z nadwagą i otyłością, a także chorobami kości i artretyzmem. Zajęcia miały też zbawienny wpływ na psychikę seniorów - oddalały stres, relaksowały. Regularne ćwiczenia przyniosły zauważalne efekty. Zajęcia odbywały się na basenie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora pływania i nauczyciela wychowania fizycznego.


- Zmagania z szachami
Zajęcia przeznaczone były dla wszystkich grup wiekowych, odbywały się raz w tygodniu pod kierunkiem instruktora nauki gry w szachy. Spotkania dostosowane były do poziomu osób początkujących jak i takich, które chciały doskonalić posiadane już umiejętności gry. Szczególnie skierowane były one do grupy seniorów, gdzie podkreślano korzystne oddziaływanie gier logicznych na ludzką pamięć i wyobraźnię. Sportowa rywalizacja wzbudzała wiele pozytywnych emocji, a osiągane sukcesy przyniosły uczestnikom dużo satysfakcji. Podsumowaniem zmagań szachowych były rozgrywki szachowe : młodzież kontra seniorzy. Zorganizowano Andrzejkowy i Mikołajkowy Turniej Szachowy. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody: statuetki i puchary oraz dyplomy.


- Rozgrywki ping-pongowe
Do zajęć przystosowano specjalnie przygotowaną salę, gdzie znajdowały się na stałe stoły do ping-ponga. Sala była do dyspozycji wszystkich chętnych osób, które chciały w ten aktywny sposób spędzić czas wolny. Spotykały tu się różne grypy wiekowe, rozgrywano turnieje i spotkania międzypokoleniowe jak i rodzinne. Zorganizowano Andrzejkowy i Mikołajkowy Turniej Szachowy. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody: statuetki i puchary oraz dyplomy.

 


- Zajęcia z unihokeja
Zajęcia miały charakter rekreacyjny, skierowane były do rodzin. Dostosowane były do poziomu uczestników, mogły w nich uczestniczyć wszyscy, także osoby o mniejszej sprawności fizycznej, a nawet niepełnosprawni. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego. Zajęcia wyzwalały wśród uczestników wiele emocji i dały grającym dużo przyjemności. Międzypokoleniowe wspólne zajęcia pozwalały na wykształtowanie wśród ćwiczących poczucia odpowiedzialności, rozwijały umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp. Zwieńczeniem zmagań z unihokejem były zorganizowane zawody w unihokeja (zespoły mieszane- młodzież/seniorzy). Uczestnicy zawodów otrzymali nagrody: statuetki, puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.