- seminaria

W ramach projektu odbyły się seminaria pt:


- Historia parafii pw. św. Andrzeja Boboli - 4.09.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: historia parafii św. Andrzeja Boboli, a następnie w ogrodach jezuickich odbyła się prezentacja szkół, wspólnot, organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowane były również wystawy i występy zespołów szkolnych.

 

 


- Ponad 80 lat Kościoła w Szczecinie -  5.10.2013 r.
Seminarium 80 lat Kościoła w Szczecinie stanowiło podsumowanie obchodów 80-lecia rozpoczętego już jesienią 2012 roku, kościoła najpierw protestanckiego a potem katolickiego.
Materiały merytoryczne zostały opublikowane w formie broszurki.


- Tradycje Niepodległościowe - 11.11.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: tradycje niepodległościowe Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych.