- kluby

W ramach projektu utworzona 2 kluby tematyczne:

 


- Dyskusyjny Klub Filmowy, na działalność którego zostały zakupione filmy oraz została zorganizowana sala przeznaczona na cykliczne spotkania i projekcje filmów. Spotkania miały na celu zrzeszenie seniorów - miłośników sztuki filmowej, jej popularyzację oraz nawiązanie współpracy ze studenckim DKF, aby nawiązać współpracę międzypokoleniową.W klubie realizowane były nie tylko projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, ale były również uzupełnianie  prelekcjami, debatami filmowymi, dyskusjami.

 


- Biblioteka i czytelnia, w ramach którego zostały uzupełnione zbiory biblioteczne dostosowane do potrzeb środowiska, udoskonalając tym samym swoją ofertę książkową zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych.
Działalność klubu ukierunkowana była na upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz podtrzymywanie, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych. Zakupiono 62 książki oraz poszerzono zasoby czytelni poprzez prenumeratę czasopism (3 tygodniki + 3 miesięczniki).

 

W ramach klubu organizowano wspólne czytanie książek w grupie seniorów, co budowało i umacniało więzi. Pozwoliło rozwijać świadomość czytelniczą słuchacza, oraz rozbudzić jego zamiłowania czytelnicze.  Im więcej osób uczestniczyło we wspólnym czytaniu, tym większe było pole do dyskusji, rozmów, poruszania przeróżnych tematów. Osobom starszym, którym przecież tak często właśnie rozmów brakuje, te działanie pozwoliło  się otworzyć, poznać nawzajem i zintegrować w grupie.