- FIO aktualności

11.12.2013r.
W dniu 10 grudnia 2013 roku w siedzibie Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Drawskiej 13 w Złocieńcu, odbyła się konferencja zat. „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego – formą aktywności ekonomicznej i społecznej”. Konferencję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Stowarzyszenie SEMAFOR ze Złocieńca.
Wydarzenie miało na celu promocję podejmowanych działań oraz plany związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej. Ponadto specjalne znaczenie nadano współpracy oraz partnerstwu administracji, podmiotów ekonomii społecznej i biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i powiecie.
W konferencji aktywny udział wzięli m.in. Pani Anna Mieczkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Stanisław Cybula –Starosta Drawski, Pan Henryk Andrałojć – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Pan Waldemar Włodarczyk- Burmistrz Złocieńca, Pani Urszula Ptak- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu, Pan Adam Kośmider- Burmistrz Czaplinka, Pani Janina Januszkiewicz- Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowicach, Pani Bożena Kolaszyńska –Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Znaczny wkład mieli również: Pan Andrzej Groździej- Prezes Spółdzielni Socjalnej Promienista z Czaplinka, Pani Bożena Kulicz- Prezes Stowarzyszenia Muzeum PGR-u z Bolegorzyna, Pani Anita Łubkowska- Kierownik i Pani Krystyna Stoińska, Pani Krystyna Maciejewska, Pan Tomasz Kirkis – uczestnicy z Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania.

Zdjęcia z konferencji


09.12.2013r.
W dniu 08.12.2013 r. zakończyło się szkolenie „Animator Ekonomii Społecznej”, m.in. z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania PES, zarządzania organizacją, źródeł pozyskiwania finansowania na działania PES, sprawozdawczości finansowej. Szkolenie ukończyło 12 osób – wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w doradztwie z tematyki zajęć.

Zobacz zdjęcia


04.12.2013r.
W dniu 03 grudnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, odbyła się konferencja studencka zat. „Dylematy przedsiębiorczości społecznej w otoczeniu gospodarczym”. Konferencję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Koło Naukowe „EkonomUS”.
W konferencji aktywny udział wzięli przedstawiciele studentów z Koła Naukowego, którzy przedstawili następujące prezentacje:
- ,,Historia ekonomii społecznej” – prelegenci: Paulina Modlitowska i Kamila Podolecka;
- „Modele Ekonomii Społecznej” – prelegenci: Katarzyna Goyke i Natalia Mikulska;
- „Instytucje ekonomii społecznej” – prelegenci: Kinga Dulczyk i Monika Kapała;
- ,,Spółdzielnie socjalne szansą na poprawę sytuacji społeczno – zawodowej kobiet” – prelegent: mgr Agnieszka Balsewicz;
- ,,Finansowanie zwrotne jako źródło finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej - ze szczególnym uwzględnieniem TISE” – prelegent: Mateusz Ciepłucha;
- „Działalność społeczna i innowacje na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego” – prelegent: Sebastian Sołowij;
- ,,Warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów europejskich”, prelegent: Julia Turowska;
- „Problemy w rozwoju w ekonomii społecznej” – prelegenci: Marta Rozwałka i Joanna Obrębska.
W spotkaniu udział wzięli również p. Emilia Kowalska oraz dr hab. prof. US Henryk Babis.
Zdjęcia z konferencji


29.11.2013r.
Zapraszamy mieszkańców powiatu drawskiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. w godzinach 17.00-20.30 w siedzibie Stowarzyszenia SEMAFOR Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej  przy ulicy Drawskiej 13 w Złocieńcu, I piętro.

 


15.11.2013r.
Zapraszamy mieszkańców powiatu polickiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r. w godzinach 15.00-18.00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6.


07.11.2013r.
W dniu wczorajszym odbyła się konferencja zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która zgromadziła ponad 40 uczestników - przedstawicieli różnych środowisk. Celem konferencji było podniesienie świadomości znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej - roli współpracy i partnerstwa administracji, PES oraz biznesu na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Wśród prelekcji znalazły się tematy takie jak: nowy projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, założenia do nowego okresu programowania na poziomie krajowym i regionalnym Programów Operacyjnych 2014 - 2020. Ponadto omówiono realizację i rozliczanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  - w aspekcie zmian wynikających z nowego projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Przez panelem dyskusyjnym uczestnicy zapoznali się także z nowym projektem ustawy o zbiórkach publicznych. Uczestnicy konferencji zabierali głos po każdym wystąpieniu, stąd w czasie panelu dyskusyjnego, pojawiło jedynie kilka tematów. Konferencja została przygotowana przez Fundacje Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych „KOMES i Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Zdjęcia z konferencji.


04.11.2013r.
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru województwa zachodniopomorskiego do udziału w szkoleniu „Animator Ekonomii Społecznej”, które rozpocznie się w dniu 16 listopada 2013 r. o godz. 09.00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8.

Szkolenie „Animator Ekonomii Społecznej” odbędzie się w terminie 16.11 – 08.12.2013 r. (łącznie 48 godzin zajęć).

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat, m.in.:
- zarządzania organizacją;
- aspektów prawnych funkcjonowania PES;
- marketingu, promocji i wizerunku organizacji;
- źródeł i metod pozyskiwania finansowania na działalność PES;
- odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej;
- sprawozdawczości finansowej.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:
- profesjonalną wiedzę;
- materiały szkoleniowe;
- certyfikat ukończenia szkolenia;
- serwis kawowy;
- doradztwo z tematyki zajęć.

Więcej informacji udzielnych jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
W załączeniu: Karta zgłoszeniowa
Zapraszamy!


28.10.2013r.
Zapraszamy Państwa, szczególnie mieszkańców powiatu goleniowskiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 r. w godzinach 15.00-18.15 w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, sala 107.