FIO 2013

http://itpol.home.pl/komes/images/klawisz_fio.jpg

PROJEKT ZREALIZOWANY I ZAKOŃCZONY!

Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności ekonomicznej i społecznej

Cele zadania
Celem głównym zadania jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej rozwoju poprzez realizację
zarobkowej działalności, tworzącej nowe miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim.


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU

 

Cele szczegółowe:
1. Podniesienie świadomości w grupach docelowych na temat istnienia oraz znaczenia przedsiębiorczości społecznej w nowoczesnej gospodarce. Budowa potencjału PES poprzez organizację wysokiej jakości szkoleń wspartych punktami konsultacyjnymi oraz kampanię informacyjno – promocyjną poświęconą przedmiotowym zagadnieniom;
2. Wzmocnienie wiedzy potencjalnych animatorów – liderów ekonomii społecznej poprzez organizację szkoleń, pt. „Animator Ekonomii Społecznej”;
3. Podniesienie świadomości znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej roli współpracy i partnerstwa środowisk naukowych, biznesu, administracji oraz PES na obszarze woj. zachodniopomorskiego poprzez organizację konferencji lokalnych.

Działania realizowane w ramach zadania
1. Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pt. „Animator Ekonomii Społecznej” z zakresu m.in.: zarządzania organizacją, aspektów prawnych funkcjonowania PES, marketingu, promocji i wizerunku organizacji, źródeł i metod pozyskiwania finansowania na działalność PES, odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej oraz sprawozdawczości finansowej;
2. Punkty konsultacyjne, działające w okresie 01.10 – 31.12.2013 r.
w powiatach: drawskim, goleniowskim, gryfickim, polickim oraz m. Szczecin, w każdym z punktów będą pełnione dyżury przez ekspertów udzielających doradztwa z zakresu m.in.: zakładania i funkcjonowania PES, przygotowania i realizacji różnego rodzaju projektów (w tym unijnych), marketingu, prawa pracy, podstaw księgowości;
3. Konferencje lokalne (w 4 powiatach województwa) poświęcone działaniom dotyczącym  rozwoju ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z jej szczególnym typem jakim jest przedsiębiorczość społeczna ;
4. Konferencja studencka dla studentów kierunków humanistycznych
i ekonomicznych z zakresu wiedzy o ekonomii społecznej;
5. Kampania informacyjno – promocyjna na rzecz ekonomii społecznej;
6. Konkurs na najlepszą współpracę zachodniopomorskich PES z samorządem lub biznesem w roku 2013.

Grupy docelowe zadania
Zadanie „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego – formą aktywności ekonomicznej i społecznej” skierowane jest do następujących grup odbiorców:
1. Członkowie, pracownicy i wolontariusze zachodniopomorskich PES (główna grupa animatorów ekonomii społecznej);
2. Studenci kierunków humanistycznych i ekonomicznych zachodniopomorskich uczelni;
3. Pracownicy uczelni – pracownicy naukowi i administracyjni;
4. Przedstawiciele lokalnego biznesu;
5. Przedstawiciele lokalnego samorządu oraz społeczność lokalna.

Punkty konsultacyjne w województwie:

Punkt konsultacyjny w Szczecinie
ul. Grzymińska 32/3
71-711 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Punkt konsultacyjny w Cerkwicy (powiat gryficki)
ul. Słoneczna 17
72-342 Cerkwica
tel: 698 676 718698 676 718

Punkt konsultacyjny w Nowogardzie (powiat goleniowski)
ul. Plac Wolności 1 (budynek Urzędu Miejskiego w Nowogardzie)
72-200 Nowogard
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Punkt konsultacyjny w Policach (powiat policki)
ul. Bankowa 20/4
72-010 Police
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Punkt konsultacyjny w Złocieńcu (powiat drawski)
ul. Wolności 16/32
78-520 Złocieniec
tel. 668 029 143668 029 143

ULOTKA PROJEKTU

PLAKAT PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizowanych działaniach na rzecz ekonomii społecznej!

http://itpol.home.pl/komes/images/podpis_fio.png