OBYWATEL - TO JA!

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES otrzymała dotację na 2016 r. z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „OBYWATEL - TO JA! – cykl przedstawień teatralnych z pogadankami i grami oraz konkurs plastyczny”.

Termin realizacji zadania: 01.04-31.07.2016

W ramach zadania publicznego realizowane są:

  • przedstawienia pt. „Obywatel – to ja!” wraz z pogadanką z elementami gier i zabaw na temat obywatelskości – dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Celem przedstawień jest pokazanie, że każda osoba, nawet dziecko, pełni w społeczeństwie swoją rolę i ma wpływ na kształt otoczenia w którym żyje. Oprócz przedstawienia dla każdej grupy będzie przeprowadzona pogadanka na temat obywatelskości z elementami gier i zabaw edukacyjnych. Pogadanki poprowadzi ekspert z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Każda osoba uczestnicząca w przedstawieniu otrzyma upominek! Przedstawienia z pogadankami  prowadzone są w miastach i na terenach wiejskich w 3 powiatach województwa zachodniopomorskiego, tj.:

    • - 09.06.2016 r. - gmina Wolin (powiat kamieński), Świetlica Wiejska w Ładzinie
    • - 14.06.2016 r. - gmina Miasto Szczecin, Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Grażyny 7
    • - 17.06.2016 r. - gmina Dobra (powiat policki), Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie, ul. Kolorowa 27

O przedstawieniu m.in. na: www.mierzyn24.pl

Przedstawienia realizowane przez Fundację Teatr Teatr z Wisełki.

  • konkurs plastyczny pt. „Obywatel – to ja!” – dla dzieci i młodzieży z zachodniopomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem konkursowym będzie wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) o tym, jak dzieci i młodzież postrzegają siebie jako obywatela obecnie lub w przyszłości wraz z min. 5 zdaniowym opisem, kim wg. nich jest obywatel i jaka rolę pełni w społeczeństwie. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe: I: 6-10 lat, II: 11-15 lat, III: 16-20 lat, warunkiem uczestnictwa jest to, że muszą być to uczniowie. Z każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną najlepsze prace, które otrzymają nagrody, tj. za miejsce I nagroda o równowartości 150 zł, za miejsce II nagroda o równowartości 100 zł, za miejsce III nagroda o równowartości 50 zł, dodatkowo w każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną wyróżnienia (po 1), za które uczestnicy otrzymają nagrody o równowartości 30 zł.  Nagrody zostaną przekazane osobiście lub pocztą. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana m.in. kreatywność, technika i dokładność wykonania, pomysł oraz wpisanie się w tematykę konkursu i ciekawość opisu. Termin naboru prac: 01.05-15.06.2016. Regulamin konkursu plastycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawach zadania publicznego - Marta Przeczewska, kom: 516-702-312

 

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl