NBP-Przedsiębiorczość społeczna

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pod nazwą: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim" w ramach programu edukacji finansowej.

Okres realizacji projektu: 21.04-19.08.2016

W ramach projektu przewidzieliśmy 4 działania: szkolenia, doradztwo, konferencje i publikację.

SZKOLENIA i DORADZTWO
Planujemy m.in. zrealizowanie 6 grup szkoleniowych pt.: "Tworzenie PES", "Menadżer PS" dla łącznie 100 osób po 12 godzin dla każdej:
a) szkolenia zat.: "Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej" - 3 szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę m.in. z zakresu:
-3 sektor w ES,
-Stowarzyszenia- Fundacje - Spółdzielnie Socjalne - różnice i podobieństwa,
-odpłatna działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza,
-procedura rejestracji PES,
-funkcjonowanie PES w tym źródła finansowania działań podmiotów, marketing czyli jak "sprzedać" swoje usługi.

I grupa: 8-9.06.2016 - Szczecin

II grupa: 14-15.06.2016 - Gryfice

III grupa: 1-2.07.2016 - Nowogard

b) szkolenia zat.: „Menadżer przedsiębiorczości społecznej” - 3 szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę m.in. z zakresu:
-zadania menadżera,
-plan rozwoju / plan finansowy organizacji,
-modele biznesowe (np. model bingo),
-zarządzanie w PS,
-proces budowania wizerunku, w tym social media w budowaniu przewagi konkurencyjnej,
-elementy public relations,
-źródła pozyskiwania środków na realizację działań rozwojowych, reintegracji zawodowej i społecznej.

I grupa: 5-6.07.2016 - Gryfice

II grupa: 9-10.07.2016 - Szczecin

III grupa: 8-9.07.2016- Nowogard

 

Uczestnicy szkoleń objęci są także doradztwem.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE / DORADZTWO

KONFERENCJE i PUBLIKACJA
Planujemy realizację 2 konferencji - jedną w Nowogardzie, drugą w Szczecinie / Policach.
Tematyka konferencji obejmować będzie najważniejsze i bieżące zagadnienia przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, będą to wybrane m.in. poniższe tematy:
* federacje, sieci, klastry, konsorcja,
* finansowanie działań PES/PS,
* prezentacja modelowych  i/lub innowacyjnych przedsięwzięć PES/PS,
* nowe trendy i szanse rozwoju dla przedsiębiorstw społecznych w województwie zachodniopomorskim,
* planowane i najnowsze zmiany w prawie istotne dla PES/PS,
* partnerstwo lokalne - szansą na rozwój PES/PS,
* społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

Planujemy iż konferencje odbędą się: VI-VIII.2016r.

Publikacja poświęcona zagadnieniom dot. przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, obejmować będzie materiały/referaty, które zostaną wytworzone w projekcie.

 

UCZESTNICY
Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców woj. zachodniopomorskiego (szczególnie z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, polickiego M. Szczecin), tj.:
1. przedstawicieli zachodniopomorskich podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS),
2. uczniów i studentów
3. pracowników naukowych i administracyjnych szkół i uczelni
4. przedstawicieli lokalnego biznesu i samorządu
5. społeczność lokalną.

Realizacja projektu skutkować będzie m.in.: wzbudzeniem zainteresowania działaniami przedsiębiorczymi wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego; nabyciem umiejętności przedsiębiorczych oraz zwiększeniem poziomu wiedzy z zakresu ES/PS i rozwój kompetencji w zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych wśród uczestników szkoleń, konferencji oraz uczestników doradztwa.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub na nr tel. 517-357-677.