wyniki oceny wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków (region szczeciński).

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2017 nabór wniosków zostaje zamknięty. Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

 

Załącznik:

- w załączeniu