Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia - Animatorzy

 

WSPARCIE ANIMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2” OBEJMUJE:
• Organizowanie spotkań animacyjnych w formie warsztatów partycypacyjnych
• Zapoznawanie uczestników spotkań z dobrymi praktykami (przykładowymi małymi projektami zrealizowanymi w regionie w podobnych inicjatywach) Indywidualne konsultacje z przyszłymi Wnioskodawcami/ Realizatorami
• Pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych
• Wsparcie w efektywnym wydatkowaniu środków oraz rozliczaniu mikrodotacji

CEL ANIMACJI LOKALNEJ:
• Przygotowanie liderów społeczności lokalnych do identyfikacji inicjatyw oddolnych
• Przygotowanie społeczności lokalnych do samodzielnego podejmowania i realizowania działań w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”

 

ZNAJDŹ SWOJEGO ANIMATORA