MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3

25.06.2019

Wyniki naboru uzupełniającego na MIKRODOTACJE FIO w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”, od wczoraj są już na FB Fundacji KOMES, dziś także na stronie www KOMES - poniżej:

LISTY RANKINGOWE

Gratulujemy wszystkim wystartowania w naborze dodatkowym, szczególnie gratulujemy wszystkim którzy znaleźli się na listach w części projektów dofinansowanych. Część projektów uzyskała pełne kwoty dofinansowania, część na skutek oceny, będą mieć obniżone kwoty.

Od środy 26.06.2019, animatorka będzie się z Państwem kontaktować, celem omówienia etapów podpisywania umowy, kart oceny, i innych.

Wszystkich którzy nie znaleźli się w części projektów dofinansowanych także zapraszamy do kontaktu z nami, celem omówienia błędów i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 

 

23.05.2019

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3” dla Grup bez patrona!

Informujemy, że od dnia 23.05.2019 do 07.06.2019 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający dla: Grupy nieformalnej bez Patrona zgodnie z definicją z Regulaminu (pkt 3.2 a) jak i Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej, godnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.3).

W skład grup muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów objętego programem: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście. Komisja Oceny Wniosków zbierze się w terminie 10.06.2019-21.06.2019.

Termin realizacji projektów: od 01.07.2019 do 30.11.2019.

Minimalna długość realizacji projektu wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy.

Po wypełnieniu wniosku, należy zapisać go w formacie .pdf , przesłać w formie elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (pkt. 6.1.2) w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2019 do godz. 15:30. W tytule maila należy wpisać : "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”. Aktualny Regulamin i wniosek poniżej:

Pakiet dokumentów obowiązujący od 23.05.2019 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

NOWY (od 23.05.2019r.) REGULAMIN! - zmiana polega jedynie na dodaniu terminów dot. naboru uzupełniającego

Załącznik 1 - NOWY (2019) formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 - karta oceny formalnej wniosku - mikrodotacje (bez zmian)

Załącznik 3a - karta oceny merytorycznej wniosku - grupy bez patrona

Załącznik 4b - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_bez_patrona

Załącznik 5 - Sprawozdanie_z_realizacji

Załącznik 6 - Opis_dokumentu_księgowego

Załącznik 7 - wzór_umowy_wolontariat

Załącznik 8 - wzór ewidencji czasu pracy wolontariusza

Załącznik 9 - wzór umowy zlecenie

Załącznik 10 - oświadczenie o spełnieniu kryterium strategicznego

Załącznik 11 - Oświadczenie dla grup nieformalnych

 

 

11.05.2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na MIKRODOTACJE FIO w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

LISTY RANKINGOWE

Gratulujemy wszystkim którzy znaleźli się na listach w części projektów dofinansowanych. Zapraszamy do kontaktu celem umówienia terminu podpisania umowy. Część projektów uzyskała pełne kwoty dofinansowania, część na skutek oceny, będą mieć obniżone kwoty.

Wszystkich którzy nie znaleźli się w części projektów dofinansowanych także zapraszamy do kontaktu z nami, celem omówienia błędów i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Przy okazji informujemy, iż w przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie dodatkowy nabór na projekty Grup inicjatywnych bez patrona, ponieważ po obecnym naborze została tu część pieniędzy.

Więcej informacji u Animatorki (namiary pewnie wszyscy znają).

 

01.02.2019

OGŁOSZENIE konkursu na mikrodotacje!

Już od dziś, tj. 01.02.2019 roku można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych każdy!

Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich oraz grupy inicjatywne i samopomocowe.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne koła gospodyń wiejskich i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

Kto kwalifikuje się do uzyskania wsparcia?:

a)      Grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

b)      Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

c)      Młode organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW (np. spółdzielnie socjalne,  kluby sportowe), które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację działań z zakresu pożytku publicznego m.in. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe. Jest to niecodzienna szansa dla rozpoczynających swoją działalność organizacji!


W puli jest minimum 36 mikrodotacji z czego 5 dla grup inicjatywnych i samopomocowych na rok 2019.

Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Nabór wniosków dotyczy powiatów: policki, kamieński, gryficki, goleniowski, M. Szczecin i M. Świnoujście.

Termin składania wniosków w 2019 roku od 01.02.2019 r. do 15.03.2019 r.

Czas realizacji projektów: 01.06.-30.11.2019 r.

FB: Fundacja KOMES

Telefon kontaktowy: 508 957 460

e-mail do animatora FIO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail na który należy wysyłać wnioski na konkurs to:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Pakiet dokumentów obowiązujący od 01.02.2019:

NOWY (od 01.02.2019r.) REGULAMIN!

Załącznik 1 - NOWY (2019) formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 - karta oceny formalnej wniosku - mikrodotacje (bez zmian)

Załącznik 3 - karta oceny merytorycznej wniosku - młode organizacje pozarządowe i grupy z patronem

Załącznik 3a - karta oceny merytorycznej wniosku - grupy bez patrona

Załącznik 4 - wzór_umowy_młoda organizacja

Załącznik 4a - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_z_patronem

Załącznik 4b - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_bez_patrona

Załącznik 5 - Sprawozdanie_z_realizacji

Załącznik 6 - Opis_dokumentu_księgowego

Załącznik 7 - wzór_umowy_wolontariat

Załącznik 8 - wzór ewidencji czasu pracy wolontariusza

Załącznik 9 - wzór umowy zlecenie

Załącznik 10 - oświadczenie o spełnieniu kryterium strategicznego

Załącznik 11 - Oświadczenie dla grup nieformalnych

Logo:

 

_________________________________________________________________________________________________

 

16.10.2018

Nabór uzupełniający. Wyniki konkursu FIO - projektów na do realizacji na 2018r. w ramach projektu na subregion szczeciński zat.: „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”:

listy rankingowe

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

____________________________________________________________________________________________
15.10.2018

Dziś nie uda się już wywiesić list dotyczących naboru uzupełniającego. Prosimy o cierpliwość - jutro listy zostaną upublicznione.

 

____________________________________________________________________________________________

22.09.2018

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”. Informujemy, że od dnia 22.09.2018 do 08.10.2018 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający dla: Młodej organizacji pozarządowej, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.1), która prowadzi działania na terenie jednego z powiatów objętego programem: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście; Grupy nieformalnej z Patronem, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.2) oraz bez Patrona jak i Grupy samopomocowe, godnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.3). W skład grup (jeśli dotyczy) muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów objętego programem: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście. Komisja Oceny Wniosków zbierze się w terminie 10.10.2018-15.10.2018. Termin realizacji projektów: od 20.10.2018 do 10.12.2018. Minimalna długość realizacji projektu wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy. Po wypełnieniu wniosku, należy zapisać go w formacie .pdf , przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  (pkt. 6.1.2) w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2018 do godz. 15:30. W tytule maila należy wpisać : "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”. Aktualny Regulamin i wniosek w zakładce dokumenty.

Pakiet dokumentów obowiązujący od 22.09.2018 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

NOWY (od 22.09.2018r.) REGULAMIN!

Załącznik 1 - formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 - karta oceny formalnej wniosku - mikrodotacje (bez zmian)

Załącznik 3 - karta oceny merytorycznej wniosku - młode organizacje pozarządowe i grupy z patronem

Załącznik 3a - karta oceny merytorycznej wniosku - grupy bez patrona

Załącznik 4 - wzór_umowy_młoda organizacja

Załącznik 4a - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_z_patronem

Załącznik 4b - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_bez_patrona

Załącznik 5 - Sprawozdanie_z_realizacji

Załącznik 6 - Opis_dokumentu_księgowego

Załącznik 7 - wzór_umowy_wolontariat

Załącznik 8 - wzór ewidencji czasu pracy wolontariusza

Załącznik 9 - wzór umowy zlecenie

Załącznik 10 - oświadczenie o spełnieniu kryterium strategicznego

Logo:

 

_________________________________________________________________________________________________

12.09.2018

Przypominamy iż zgodnie z regulaminem wszystkie materiały informacyjne, promocyjne i merytoryczne itd powinny być odpowiednio ologowane z podpisem.

Regulamin, pkt.: 10.2.1 Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” lub „Sprzęt zakupiony ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” lub „Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Na materiałach powinny również zostać umieszczone minimum 3 logo, tj.: logo Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, logo projektu "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3” i logo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES. Powinny one się znaleźć na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Obowiązkowi oznakowania podlegają ponadto wszystkie wydarzenia sportowe, kulturalne itp. realizowane w ramach działań podjętych w ramach projektu "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

logosy na: https://www.facebook.com/fundacjakomes/

______________________________________________________________________________

29.08.2018

Na listach rankingowych, kwoty zostały ujęte jako wnioskowane. W przypadku wniosków o nr: 10/2018/KOMES, 14/2018/KOMES, 18/2018/KOMES, 23/2018/KOMES oraz 30/2018/KOMES, oceniający rekomendowali zmniejszenie dofinansowania. Więcej informacji wnioskodawcy otrzymają od Animatora.

Jednocześnie informujemy, iż umowy będą dla Państwa przygotowywane na bieżąco i podpisywane począwszy od 31.08.2018r. Prosimy o wyrozumiałość i poinformowanie wszystkie osoby podpisujące umowę (wskazane we wniosku, zarówno z grupy nieformalnej jak i patrona - jeśli dotyczy) o konieczności złożenia podpisów na wniosku, oświadczeniu (jeśli dotyczy) oraz umowie i zabezpieczeniu.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

______________________________________________________________________________

Wyniki konkursu FIO - projektów na do realizacji na 2018r. w ramach projektu na subregion szczeciński zat.: „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”: listy rankingowe

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

28.08.2018

Z uwagi na wydłużony czas na składanie projektów (do 20.08.2018), przy jednoczesnym zachowaniu możliwego do realizacji projektów - okresu (chodzi głównie o początek realizacji od 01.09.2018), spowodowało że czas pracy Komisji Oceny został bardzo skrócony. Powyższe oznacza że wyniki konkursu na mikrodotacje zostaną ogłoszone w dniu dzisiejszym, w godzinach późniejszych. Liczymy na wyrozumiałość!

_____________________________________________________________________________

28.08.2018

Zmiany do Regulaminu (zmiany od 01.08.2018), jakie zostały wprowadzone na skutek zapisów w umowie między Narodowym Instytutem Wolności a Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, doprecyzowały zapisy dot. kryterium strategicznego nr 2. Spowodowały jednocześnie, że formularz wniosku w tej części został nieznacznie zmodyfikowany. Powyższe pozostawało bez wpływu na zapisy projektowe większości wnioskodawców (będąc dla nich tylko techniczną zmianą w formularzu wniosku). Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych przyjęła, zatem iż formularz sprzed 01.08 jak i wprowadzony zmianą Regulaminu są dla Komisji Oceny prawidłowymi formularzami, przy zachowaniu obowiązku przekazania załącznika nr 10.

_____________________________________________________________________________

 

UWAGA! Konkurs FIO Mikrogranty - od 01.08.2018r. nastąpiły zmiany do Regulaminu w zakresie drugiego kryterium strategicznego (punkty dodatkowe). W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się ze zmianami (poniżej). Dodatkowo zmianie ulega termin składania projektów. Teraz można składać wnioski do 20.08.2018r!

PAKIET DOKUMENTÓW od 01.08.2018r. - obowiązujące:

NOWY (od 01.08.2018r.) REGULAMIN!

Załącznik 1 - formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 - karta oceny formalnej wniosku - mikrodotacje (bez zmian)

Załącznik 3 - karta oceny merytorycznej wniosku - młode organizacje pozarządowe i grupy z patronem

Załącznik 3a - karta oceny merytorycznej wniosku - grupy bez patrona

Załącznik 4 - wzór_umowy_młoda organizacja

Załącznik 4a - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_z_patronem

Załącznik 4b - wzór_umowy_grupy_nieformalne_samopomocowe_bez_patrona

Załącznik 5 - Sprawozdanie_z_realizacji

Załącznik 6 - Opis_dokumentu_księgowego

Załącznik 7 - wzór_umowy_wolontariat

Załącznik 8 - wzór ewidencji czasu pracy wolontariusza

Załącznik 9 - wzór umowy zlecenie

Załącznik 10 - oświadczenie o spełnieniu kryterium strategicznego

Wykaz zmian od 01.08.2018r.

_______________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE konkursu na mikrodotacje!

Już od dziś, tj. 16.07.2018r. można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych każdy! Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz grupy inicjatywne i samopomocowe.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

Kto kwalifikuje się do uzyskania wsparcia?:

a)      Grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

b)      Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

c)      Młode organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW (np. spółdzielnie socjalne,  kluby sportowe), które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację działań z zakresu pożytku publicznego m.in. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe. Jest to niecodzienna szansa dla rozpoczynających swoją działalność organizacji!


W puli jest minimum 35 mikrodotacji z czego 5 dla grup inicjatywnych i samopomocowych na rok 2018. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Nabór wniosków dotyczy powiatów: policki, kamieński, gryficki, goleniowski, M. Szczecin i M. Świnoujście.

Termin składania wniosków w 2018 roku od 16.07.2018 r. do 13.08.2018 r.

Czas realizacji projektów: 01.09.-10.12.2018 r.

FB: Fundacja KOMES

Telefon kontaktowy: 508 957 460

WAŻNE! ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Załącznik 1 - formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 - karta oceny formalnej wniosku - mikrodotacje

Załącznik 3 - karta oceny merytorycznej wniosku - młode organizacje pozarządowe i grupy z patronem

Załącznik 3a - karta oceny merytorycznej wniosku - grupy bez patrona