PROJEKTY

Projekty realizowane w 2018 roku

 
Projekt „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Fundację Przedsiębiorczość-Edukacja-Nauka w Szczecinie (wcześniej: Fundację Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie) w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.


Projekty realizowane w 2017 roku

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I


Projekty realizowane w 2016 roku

Opiekun grupy nieformalnej realizującej projekt "Festyn Radosnego Dziecka" dofinansowany z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

Projekt "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim" w ramach programu edukacji finansowej z Narodowego Banku Polskiego.


 

Zadanie publiczne "Obywatel TO JA! - cykl przedstawień teatralnych z pogadankami i grami oraz konkurs plastyczny" z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego


 

Projekty realizowane w 2013 roku

Projekt "Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie"

czytaj więcej ---->


 

Projekt "Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności ekonomicznej i społecznej"

czytaj więcej ---->


Projekty realizowane w 2012 roku

 

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

czytaj więcej ---->