"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" - wyniki

15.05.2017

Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r., przy założeniu że niewykorzystana zostanie pula środków na dotacje.

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" - wyniki

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków (region szczeciński).

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2017 nabór wniosków zostaje zamknięty. Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

 

Załącznik:

w załączeniu

Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia - Aktualności

26.06.2017

UWAGA Ważne dla organizacji i grup które już zakończyły lub kończą projekty. Zgodnie z Regulaminem i umową o dotację - po zakończeniu projektu, należy przygotować i przesłać do Fundacji KOMES sprawozdanie z realizacji projektu. Wzór sprawozdania dostępny jest na http://komes.org.pl/projekty/mikrodotacjelp/mikrodotacjelpdokumenty

09.06.2017

Szanowni Państwo, realizatorzy projektów,

zgodnie z Regulaminem konkursu, wszelkie dokumenty wysyłane do nas w związku z realizacją projektów w ramach projektu pt.: "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" prosimy kierować na:

* Fundacja Inicjatwy Społeczno-Gospodarczych KOMES

ul. Bol. Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin

(w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)


* mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

(w przypadku dokumentów wysyłanych mailem, np. skanów faktur, rachunków)

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z animatorami: p. Robertem Bagińskim lub/i p. Małgorzatą Pawłowską, pod nr tel. 501 188 755.

 


 

27.05.2017

WZORY UMÓW i LOGOTYPY w DOKUMENTACH do pobrania: http://komes.org.pl/projekty/mikrodotacjelp/mikrodotacjelpdokumenty

Wszystkich realizatorów mikrodotacji w roku 2017 zapraszamy do zapoznania się.

 


 

15.05.2017

UWAGA! LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIANYCH W I TERMINIE KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej (w dokumentach do pobrania) przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków (region szczeciński).

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2017 nabór wniosków zostaje zamknięty. Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.
Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

 


 

15.05.2017

Szanowni Państwo, prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Wyniki będą jeszcze w dniu dzisiejszym.

 


 

15.05.2017

Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r., przy założeniu że niewykorzystana zostanie pula środków na dotacje.

 


 

11.04.2017

UWAGA! zmiana zapisu w regulaminie w pkt. 4.1. Okres realizacji projektów maksymalnie do 31 października 2017 r. Rozliczenie projektu do 30 listopada 2017 r.

Regulamin do pobrania

 


07.04.2017

 

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

12 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 16.00

w Sali obrad Rady Miejskiej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 11.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.

 


07.04.2017

 

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.


07.04.2017

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.


07.04.2017

 

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatu polickiego oraz m. Szczecin na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

18 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­06.04.2017

Do tej pory odbyło się już kilka spotkań informacyjno/animacyjnych w Subregionie IV. Zagościliśmy w powiecie goleniowskim: Stepnica, Nowogard, w mieście Szczecin oraz w powiecie gryfickim: Płoty, Przybiernowo, Bielikowo, Karnice.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania! Do zobaczenia!

 


 

05.04.2017

Z dniem 07.04.2017 zmianie ulega karta oceny formalnej. Obowiązująca wersja zgodna jest z obowiązującym Regulaminem. Zmianie uległ termin do kiedy można realizować projekty w ramach "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Karta oceny formalnej FO 2017 v.1.2

 


01.03.2017

 

Do tej pory odbyło się już kilka spotkań informacyjno/animacyjnych w Subregionie IV, m.in. gościliśmy w Kamieniu Pomorskim.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania! Do zobaczenia!

 


Przedstawicielka Fundacji KOMES kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Anna Łukomska-Dziedzic będąca członkiem zespołu Fundacji KOMES oraz OWES Szczecin kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia Fundacji KOMES. Ania była członkiem Rady w poprzednich 2 kadencjach i reprezentowała interesy poszczególnych organizacji i środowiska NGO jako całości.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o głosowanie na Anię poprzez wypełnienie karty do głosowania do Rady na III kadencję DO POBRANIA

Głosować mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby karty prosimy wysłać na adres:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Cukrowa 8, pok. 220
71-004 Szczecin
do dnia 20.07.2016 r.

więcej o wyborach:
http://www.wws.wzp.pl/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-0/wybory-do-zrdpp/uwaga-rozpoczynamy-nabor-kandydatow-organizacji-pozarzadowych-do-zrdpp-na-lata-2016-2019


Portfolio Anny Łukomskiej-Dziedzic utworzone przez Fundację KOMES:

Anna Łukomska-Dziedzic jest osobą funkcjonującą w środowisku organizacji pozarządowych od wielu lat. Już w 2004 r. otrzymała wyróżnienie za działania w i na rzecz NGO i społeczności objętych działaniem NGO's w konkursie „Lider organizacji pozarządowej" w Szczecinie. Od IX.2008 r. swoje doświadczenia praktyczne, wykorzystuje również naukowo na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przygotowała i obroniła (IV.2014) rozprawę doktorską z zakresu pozyskiwania środków finansowych przez podmioty sektora ekonomii społecznej (gdzie przeważają organizacje pozarządowe) województwa zachodniopomorskiego. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz przedsiębiorczości m.in. w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Była członkiem - sekretarzem I kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest członkiem obecnej - II kadencji Rady.

Wśród wielu informacji nt. doświadczenia kandydatki, należy wymienić, iż jest założycielem i/lub sympatykiem kilku zachodniopomorskich NGO, jest także Regionalnym Specjalistą Partnerstwa Lokalnego, a także osobą oceniającą projekty dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w części dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), otwartych konkursów ofert w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędzie Miasta Szczecin.

Szkoli, doradza, animuje lokalne społeczności, tworzy partnerstwa, działa na rzecz społeczności całego województwa, posiada także doświadczenie w pracach Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych w Mieście Szczecin.

Ania Łukomska - Dziedzic jest odpowiednią kandydatką na członka III kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiada doświadczenie w obszarze działalności w ramach którego kandyduje do Rady (obszar 3: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: - działalności w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami). Posiada także doświadczenie w zakresie systemu pracy Rady, co jest równie istotne. W ramach dotychczasowej pracy Rady była / jest: członkiem Zespołu ds. opracowania projektu uchwały dotyczącej konsultacji z mieszkańcami województwa (uchwała przyjęta przez Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego); członkiem Zespołu ds. Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zespołu ds. Wolontariatu, którego celem będzie opracowanie projektu Programu wsparcia i rozwoju wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.