Seminarium 01.03.2018r. „Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych”

„Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych”

W imieniu Fundacji KOMES, realizatora projektu „Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych” chciałbym zaprosić na seminarium rozpoczynające realizację projektu.

 

GDZIE I KIEDY?

Seminarium odbędzie się 1 marca br. w godzinach 15.00 -20.00 w sali 041 przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego).

DLA KOGO?

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do osób współpracujących z młodzieżą:

- nauczycieli (zwłaszcza nauczycieli przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie),

- pedagogów i wychowawców,

- doradców zawodowych,

- wykładowców akademickich i opiekunów kół naukowych

oraz

- dziennikarzy, socjologów, informatyków, policjantów i innych osób chcących podzielić się z

młodzieżą umiejętnościami przydatnymi w pracy „śledczej”i analizie danych.

Sherlock to innowacyjny projekt badawczo - stażowy dla młodych osób, którego celem jest śledzenie losów absolwentów metodą detektywistyczną przez aktualnych uczniów i studentów ukierunkowane na planowanie własnej kariery rozwoju osobistego i zawodowego. W projekcie tym młodzież (uczestnicy projektu) tworzą w podzespołach własny innowacyjny model detektywistyczny śledzenia losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przy wsparciu ekspertów. Innowacja zakłada „uczenie się na cudzych błędach”, co wymaga zastosowania metody śledczej opartej o zdobycie informacji o losach absolwentów i zrozumieniu uwarunkowań tych losów.

 

Projekt, ze względu na swoją innowacyjność, zakłada skupienie się na zaangażowaniu młodzieży (Sherlocków) w proces zrozumienia rynku pracy i kierowania swoim rozwojem. Celem nadrzędnym nie jest więc udowodnienie konkretnych tez i osiągnięcie sztywnych rezultatów, a raczej pomoc młodym osobom w rozumieniu otaczającej ich rzeczywistości i ukazanie narzędzi, które pomagają ją zrozumieć.

 

CEL SEMINARIUM

Celem seminarium jest zapoznanie ze szczegółami projektu, wsparcie procesu rekrutacji młodzieży do projektu oraz przedyskutowanie potrzeb młodzieży w kontekście formalnego i pozaformalnego nauczania przedsiębiorczości i planowania rozwoju zawodowego młodych osób.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SEMINARIUM

Dzięki udziałowi w seminarium będą mieli Państwo okazję wzbogacenia wiedzy z zakresu innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz poszerzenia narzędzi wspomagających rozwój młodzieży z którą Państwo na co dzień pracują. W dłuższej perspektywie, tj. do czerwca 2018r. będą mieli Państwo szansę stać się personelem wspomagającym realizację projektu – „Watsonami” – czyli osobami wspierającymi młodzież w planowaniu i przeprowadzaniu ich „śledztw”.

Dla osób zaangażowanych długoterminowo w realizację naszego projektu i wspierających młodzież jako ”Watsonowie” przewidujemy certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w innowacyjnym projekcie edukacyjnym.

 

PROGRAM SEMINARIUM

W ramach seminarium chcemy zaprezentować szczegóły projektu w tym rolę młodzieży i Watsonów oraz przedyskutować potrzeby. Ponadto, podczas spotkania chcemy wypracować zarysy narzędzi pracy detektywistycznej i ich upowszechniania oraz omówić możliwości dalszej współpracy i rekrutacji do projektu młodzieży. Szczegółowy program jest załącznikiem do niniejszego pisma.

 

ZAPRASZAMY!

Mając nadzieję, że nasze seminarium spotka się z Państwa zainteresowaniem prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego do niniejszego pisma formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz nr telefonu 780 126 808.

 

Z poważaniem

 

Michał Głuszyk

Fundacja KOMES

FIO - DOBRE PRAKTYKI

Tytuł projektu: Pięknie, zdrowo, kolorowo- to nasza wieś: Sosnowo!

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, kwota dofinansowania 4980,00 zł.

Celem projektu było stworzenie miejsca spotkań, służącego wspólnym, wielopokoleniowym integracjom. Efektem projektu jest budowanie więzi międzypokoleniowych, poprzez  rozwijanie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Tytuł projektu: Wiejskie Bieganie.

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, kwota dofinansowania 4950,00 zł.

Celem projektu było pobudzenie zainteresowania społeczności wiejskiej, uprawianiem sportu oraz integracja społeczności poprzez jej wspólny udział w wydarzeniu sportowym. Realizatorzy projektu, poprzez jego realizację wspierali rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Tytuł projektu: Letnia Szkoła Longboardu.

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, której patronem była Fundacja Pod Aniołem, kwota dofinansowania 4935,00 zł.

Realizacja projektu miała na celu poszerzenie oferty szkoleniowej z zakresu nauki longboardingu oraz zwiększenie dostępu do możliwości nieodpłatnego skorzystania ze sprzętu longboardowego na terenie powiatów: m. Szczecin oraz powiatu polickiego.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono cykl 6 szkoleń podstawowych i 3 szkoleń specjalistycznych z zakresu longboardingu z których łącznie skorzystało min. 15 osób

 

Tytuł projektu: Dzieci w podróż!

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, której patronem było Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie MIĘTUS, kwota dofinansowania 4995,50 zł.

Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży z Gminy Cedynia, trakcie którego uczestnicy mogli przekonać się  ile radości i wiedzy można czerpać ze wspólnych, mądrze zorganizowanych spotkań z rówieśnikami. Celem dodatkowym była integracja dzieci i młodzieży w różnym wieku.

 

Tytuł projektu: Edukacja przedsiębiorców – nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnianie osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób wykluczonych.

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, której patronem było Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, kwota dofinansowania 5000,00 zł.

Projekt miał na celu zwiększenie oferty edukacyjnej z zakresu nowych idei zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza zatrudnianiem osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób wykluczonych i niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępu do bezpłatnych konsultacji i porad w tym zakresie.

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Alei Kasztanowej.

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, której patronem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Cedyńskiej, kwota dofinansowania 5000,00 zł.

Zamiarem realizatorów projektu było zadbanie o przestrzeń zieloną miasta. W następstwie realizacji projektu zostały posadzone 22 sadzonki kasztanowca, wpisując się w strukturę Alei Kasztanowej w Cedyni. Wspólna praca wolontariuszy oraz mieszkańców, podkreśliła wagę dbania o zasoby naturalne gminy.

 

Tytuł projektu: Seniorzy - aktywni poza domem.

Realizatorem projektu była młoda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie „Sercem dla regionu” z Kamienia Pomorskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 5000,00 zł.

Projekt obejmował zorganizowanie trzech klubów seniora, umożliwiając integrację seniorów – uczestników projektu – Gminy Kamień Pomorski oraz pobudzając ich do aktywności poza swoim miejscem zamieszkania.

___________________________________________________________________________________

 

Tytuł projektu: Popołudnie z kulturą

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, której patronem było Stowarzyszenie „Jutrzenka” z Nowogardu , kwota dofinansowania 4830,00 zł.

Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom miejscowości Wyszomierz dostępu do tzw. kultury wysokiej, poprzez aktywne uczestniczenie w zorganizowanych wyjazdach do Teatru Polskiego i Współczesnego w Szczecinie. Projekt miał także na celu integrację społeczności lokalnej oraz wyzwolenie uczucia empatii dla osób  o niższym statusie społecznym lub problemach rodzinnych.

 

Tytuł projektu: „Tańcz i śpiewaj z nami Stobniczanami – cykl warsztatów tańca i śpiewu ludowego”

Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej – Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Choszcznie

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udział w warsztatach tańca ludowego – naukę podstaw tańca ludowego i przyśpiewek ludowych. 120 osób, 20 godzin warsztatów w 4 miejscowościach Gminy Choszczno.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________

 

Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców ulicy Perseusza „Strefa inteGRACJI””

Projekt realizowany przez młodą organizację pozarządową– Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Perseusza

Kwota dofinansowania: 4.978,60 zł

Aktywizacja i integracja mieszkańców ulicy Perseusza w Szczecinie poprzez wolontariat, mi.in.: sprzątanie, poprawę estetyki otoczenia, drobne remonty i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Stworzenie strefy kulturalno-rozrywkowej w Osiedlu Perseusza – miejsca spotkań mieszkańców.

__________________________________________________________________________________

 

Tytuł projektu: „Goalball- aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych””

Projekt realizowany przez młodą organizację pozarządową – Stowarzyszenie Klub Sportowy Niewidomych i Niedowidzących „Dalekowzroczni”

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Zakup profesjonalnych bramek do Goalballa wraz z siatkami i akcesoriami. Podniesienie potencjału organizacyjnego i kadrowego Stowarzyszenia, poprzez lepsze przygotowanie do zawodów ogólnopolskich i regionalnych. Integracja środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Szczecina i regionu.

__________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „Otwarte drzwi – kluczem do zdrowia”

Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Stworzenie Zespołu Wyjazdowego, który miał na celu działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych. Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

__________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „Wzrost potencjału OSP Nastazin poprzez zakup radiotelefonów”

Projekt realizowany przez młodą organizację pozarządową – Ochotniczą Straż Pożarną w Nastazinie

Kwota dofinansowania: 4.950,00 zł

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nastazinie poprzez zakup 3 sztuk radiotelefonów. Przeszkolenie 22 strażaków z zakresu łączności bezprzewodowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych.

__________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „Ping pong pękł”

Projekt realizowany przez młodą organizację pozarządową – Stowarzyszenie Nasze Lubanowo

Kwota dofinansowania: 4.900,00 zł

Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami i nagrodami przewidzianymi w Turnieju Tenisa Stołowego. Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wsi Lubanowo.

__________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „Z kulturą naszego regionu!”

Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne  Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Aktywizacja społeczno-kulturalna, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz możliwość samorealizacji 40 dzieci i młodzieży z Gminy Płoty. Przeprowadzenie warsztatów muzycznych z instruktorem, pokaz Show Parade zwieńczony otwartymi prezentacjami artystycznymi w Płotach, w Rastede w Niemczech oraz podczas The Tall Ships Races 2017.

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" - wyniki

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków (region szczeciński).

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2017 nabór wniosków zostaje zamknięty. Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

 

Załącznik:

w załączeniu

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" - wyniki

15.05.2017

Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r., przy założeniu że niewykorzystana zostanie pula środków na dotacje.

Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia - Aktualności

26.06.2017

UWAGA Ważne dla organizacji i grup które już zakończyły lub kończą projekty. Zgodnie z Regulaminem i umową o dotację - po zakończeniu projektu, należy przygotować i przesłać do Fundacji KOMES sprawozdanie z realizacji projektu. Wzór sprawozdania dostępny jest na http://komes.org.pl/projekty/mikrodotacjelp/mikrodotacjelpdokumenty

09.06.2017

Szanowni Państwo, realizatorzy projektów,

zgodnie z Regulaminem konkursu, wszelkie dokumenty wysyłane do nas w związku z realizacją projektów w ramach projektu pt.: "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" prosimy kierować na:

* Fundacja Inicjatwy Społeczno-Gospodarczych KOMES

ul. Bol. Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin

(w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)


* mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

(w przypadku dokumentów wysyłanych mailem, np. skanów faktur, rachunków)

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z animatorami: p. Robertem Bagińskim lub/i p. Małgorzatą Pawłowską, pod nr tel. 501 188 755.

 


 

27.05.2017

WZORY UMÓW i LOGOTYPY w DOKUMENTACH do pobrania: http://komes.org.pl/projekty/mikrodotacjelp/mikrodotacjelpdokumenty

Wszystkich realizatorów mikrodotacji w roku 2017 zapraszamy do zapoznania się.

 


 

15.05.2017

UWAGA! LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OCENIANYCH W I TERMINIE KOW

Szanowni Państwo,

Poniżej (w dokumentach do pobrania) przedstawiamy wyniki oceny wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków (region szczeciński).

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia ewentualnej aktualizacji harmonogramów oraz szczegółów podpisania umowy.

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2017 nabór wniosków zostaje zamknięty. Przypominamy, że od dokonanej oceny nie przysługuje odwołanie.
Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

 


 

15.05.2017

Szanowni Państwo, prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Wyniki będą jeszcze w dniu dzisiejszym.

 


 

15.05.2017

Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r., przy założeniu że niewykorzystana zostanie pula środków na dotacje.

 


 

11.04.2017

UWAGA! zmiana zapisu w regulaminie w pkt. 4.1. Okres realizacji projektów maksymalnie do 31 października 2017 r. Rozliczenie projektu do 30 listopada 2017 r.

Regulamin do pobrania

 


07.04.2017

 

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

12 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 16.00

w Sali obrad Rady Miejskiej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 11.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.

 


07.04.2017

 

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.


07.04.2017

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.


07.04.2017

 

"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatu polickiego oraz m. Szczecin na spotkanie informacyjne/animacyjne, które odbędzie się

18 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14.04.2017r. do godz. 15.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefon: 501 188 755.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­06.04.2017

Do tej pory odbyło się już kilka spotkań informacyjno/animacyjnych w Subregionie IV. Zagościliśmy w powiecie goleniowskim: Stepnica, Nowogard, w mieście Szczecin oraz w powiecie gryfickim: Płoty, Przybiernowo, Bielikowo, Karnice.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania! Do zobaczenia!

 


 

05.04.2017

Z dniem 07.04.2017 zmianie ulega karta oceny formalnej. Obowiązująca wersja zgodna jest z obowiązującym Regulaminem. Zmianie uległ termin do kiedy można realizować projekty w ramach "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2".

Karta oceny formalnej FO 2017 v.1.2

 


01.03.2017

 

Do tej pory odbyło się już kilka spotkań informacyjno/animacyjnych w Subregionie IV, m.in. gościliśmy w Kamieniu Pomorskim.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania! Do zobaczenia!