- FIO aktualności

11.12.2013r.
W dniu 10 grudnia 2013 roku w siedzibie Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Drawskiej 13 w Złocieńcu, odbyła się konferencja zat. „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego – formą aktywności ekonomicznej i społecznej”. Konferencję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Stowarzyszenie SEMAFOR ze Złocieńca.
Wydarzenie miało na celu promocję podejmowanych działań oraz plany związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej. Ponadto specjalne znaczenie nadano współpracy oraz partnerstwu administracji, podmiotów ekonomii społecznej i biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i powiecie.
W konferencji aktywny udział wzięli m.in. Pani Anna Mieczkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Stanisław Cybula –Starosta Drawski, Pan Henryk Andrałojć – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Pan Waldemar Włodarczyk- Burmistrz Złocieńca, Pani Urszula Ptak- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu, Pan Adam Kośmider- Burmistrz Czaplinka, Pani Janina Januszkiewicz- Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowicach, Pani Bożena Kolaszyńska –Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Znaczny wkład mieli również: Pan Andrzej Groździej- Prezes Spółdzielni Socjalnej Promienista z Czaplinka, Pani Bożena Kulicz- Prezes Stowarzyszenia Muzeum PGR-u z Bolegorzyna, Pani Anita Łubkowska- Kierownik i Pani Krystyna Stoińska, Pani Krystyna Maciejewska, Pan Tomasz Kirkis – uczestnicy z Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania.

Zdjęcia z konferencji


09.12.2013r.
W dniu 08.12.2013 r. zakończyło się szkolenie „Animator Ekonomii Społecznej”, m.in. z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania PES, zarządzania organizacją, źródeł pozyskiwania finansowania na działania PES, sprawozdawczości finansowej. Szkolenie ukończyło 12 osób – wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w doradztwie z tematyki zajęć.

Zobacz zdjęcia


04.12.2013r.
W dniu 03 grudnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, odbyła się konferencja studencka zat. „Dylematy przedsiębiorczości społecznej w otoczeniu gospodarczym”. Konferencję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Koło Naukowe „EkonomUS”.
W konferencji aktywny udział wzięli przedstawiciele studentów z Koła Naukowego, którzy przedstawili następujące prezentacje:
- ,,Historia ekonomii społecznej” – prelegenci: Paulina Modlitowska i Kamila Podolecka;
- „Modele Ekonomii Społecznej” – prelegenci: Katarzyna Goyke i Natalia Mikulska;
- „Instytucje ekonomii społecznej” – prelegenci: Kinga Dulczyk i Monika Kapała;
- ,,Spółdzielnie socjalne szansą na poprawę sytuacji społeczno – zawodowej kobiet” – prelegent: mgr Agnieszka Balsewicz;
- ,,Finansowanie zwrotne jako źródło finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej - ze szczególnym uwzględnieniem TISE” – prelegent: Mateusz Ciepłucha;
- „Działalność społeczna i innowacje na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego” – prelegent: Sebastian Sołowij;
- ,,Warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów europejskich”, prelegent: Julia Turowska;
- „Problemy w rozwoju w ekonomii społecznej” – prelegenci: Marta Rozwałka i Joanna Obrębska.
W spotkaniu udział wzięli również p. Emilia Kowalska oraz dr hab. prof. US Henryk Babis.
Zdjęcia z konferencji


29.11.2013r.
Zapraszamy mieszkańców powiatu drawskiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. w godzinach 17.00-20.30 w siedzibie Stowarzyszenia SEMAFOR Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej  przy ulicy Drawskiej 13 w Złocieńcu, I piętro.

 


15.11.2013r.
Zapraszamy mieszkańców powiatu polickiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r. w godzinach 15.00-18.00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6.


07.11.2013r.
W dniu wczorajszym odbyła się konferencja zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która zgromadziła ponad 40 uczestników - przedstawicieli różnych środowisk. Celem konferencji było podniesienie świadomości znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej - roli współpracy i partnerstwa administracji, PES oraz biznesu na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Wśród prelekcji znalazły się tematy takie jak: nowy projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, założenia do nowego okresu programowania na poziomie krajowym i regionalnym Programów Operacyjnych 2014 - 2020. Ponadto omówiono realizację i rozliczanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  - w aspekcie zmian wynikających z nowego projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Przez panelem dyskusyjnym uczestnicy zapoznali się także z nowym projektem ustawy o zbiórkach publicznych. Uczestnicy konferencji zabierali głos po każdym wystąpieniu, stąd w czasie panelu dyskusyjnego, pojawiło jedynie kilka tematów. Konferencja została przygotowana przez Fundacje Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych „KOMES i Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Zdjęcia z konferencji.


04.11.2013r.
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru województwa zachodniopomorskiego do udziału w szkoleniu „Animator Ekonomii Społecznej”, które rozpocznie się w dniu 16 listopada 2013 r. o godz. 09.00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8.

Szkolenie „Animator Ekonomii Społecznej” odbędzie się w terminie 16.11 – 08.12.2013 r. (łącznie 48 godzin zajęć).

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat, m.in.:
- zarządzania organizacją;
- aspektów prawnych funkcjonowania PES;
- marketingu, promocji i wizerunku organizacji;
- źródeł i metod pozyskiwania finansowania na działalność PES;
- odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej;
- sprawozdawczości finansowej.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:
- profesjonalną wiedzę;
- materiały szkoleniowe;
- certyfikat ukończenia szkolenia;
- serwis kawowy;
- doradztwo z tematyki zajęć.

Więcej informacji udzielnych jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
W załączeniu: Karta zgłoszeniowa
Zapraszamy!


28.10.2013r.
Zapraszamy Państwa, szczególnie mieszkańców powiatu goleniowskiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 r. w godzinach 15.00-18.15 w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, sala 107.

- FIO galeria

KONFERENCJE:


Konferencja Cerkwica 12.2013


Konferencja Złocieniec 10.12.2013


Konferencja Police 4.12.2013


Konferencja Szczecin 3.12.2013


Konferencja Nowogard 6.11.2013

 SZKOLENIA:

 

 


Szkolenie "ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ", Nowogard 29.11-15.12.2013

 


Szkolenie "ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ", Szczecin 16.11-8.12.2013

PROJEKTY

Projekty realizowane w 2018 roku

 
Projekt „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Fundację Przedsiębiorczość-Edukacja-Nauka w Szczecinie (wcześniej: Fundację Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie) w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.


Projekty realizowane w 2017 roku

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I


Projekty realizowane w 2016 roku

Opiekun grupy nieformalnej realizującej projekt "Festyn Radosnego Dziecka" dofinansowany z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

Projekt "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim" w ramach programu edukacji finansowej z Narodowego Banku Polskiego.


 

Zadanie publiczne "Obywatel TO JA! - cykl przedstawień teatralnych z pogadankami i grami oraz konkurs plastyczny" z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego


 

Projekty realizowane w 2013 roku

Projekt "Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie"

czytaj więcej ---->


 

Projekt "Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności ekonomicznej i społecznej"

czytaj więcej ---->


Projekty realizowane w 2012 roku

 

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

czytaj więcej ---->

O Fundacji KOMES

PROJEKTY REALIZOWANE:

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES została powołana 20.01.2010 roku. Tworzą ją ludzie z pasją, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju społecznej przedsiębiorczości, budowaniu partnerstw lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom ze środowiska.

Do głównych celów Fundacji należy:

- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa - działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, kulturalno-oświatowej, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej- na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatel

skiego w środowiskach lokalnych

- Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, w tym: rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, budowania partnerstw, powstawania nowych miejsc pracy.

- Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, dzieci, młodzież, osoby dorosłe ze środowisk patologicznych, terenów wiejskich i miejskich zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez budowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami ekonomii społecznej. Fundacja ma swoja siedzibę w Szczecinie, a dzięki dysponowaniu kadrą o profesjonalnym przygotowaniu merytorycznym, wyspecjalizowanej w tematyce ekonomii społecznej, prowadzi działalność na poziomie regionalnym i krajowym.

 

 

 

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE (ZAKOŃCZONE):

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: O Fundacji KOMES

Muzeum PGR 2012

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

 

Dnia 1 lutego 2012 roku Fundacja KOMES przystąpiła do realizacji projektu „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”. Projekt finansowany jest w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 46 190, 00zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeum PGR w Bolegorzynie. Jest to niewielka wieś, położona w Gminie Ostrowice, która pomimo swojej malowniczej lokalizacji nie znajduje się nawet na mapie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Bolegorzyna poprzez podjęcie działań na rzecz rozwoju Muzeum PGR oraz organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców. W projekcie bierze udział 26 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, znajdujących się w grupie wiekowej 15-64 lata. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków szkoleniowych mają utrudnione szanse na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie.

 

Czytaj więcej: Muzeum PGR 2012