Muzeum PGR 2012

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

 

Dnia 1 lutego 2012 roku Fundacja KOMES przystąpiła do realizacji projektu „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”. Projekt finansowany jest w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 46 190, 00zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeum PGR w Bolegorzynie. Jest to niewielka wieś, położona w Gminie Ostrowice, która pomimo swojej malowniczej lokalizacji nie znajduje się nawet na mapie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Bolegorzyna poprzez podjęcie działań na rzecz rozwoju Muzeum PGR oraz organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców. W projekcie bierze udział 26 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, znajdujących się w grupie wiekowej 15-64 lata. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków szkoleniowych mają utrudnione szanse na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie.

 

Czytaj więcej: Muzeum PGR 2012