MKW aktualności

Działania realizowane w ramach projektu "Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie" kontynuowane są w dalszym ciągu, mimo że okres realizacji projektu zakończył się z końcem 2013 roku.

Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie zaprasza:

- w każdą trzecią środę miesiąca na spotkania z zaproszonymi gośćmi (lekarze, psycholodzy, prawnicy, artyści, władze samorządowe)
- we wtorki na zajęcia z szachami, warcabami, tenisem i unihokejem
- w każdą środę do biblioteki wzbogaconej o nowe pozycje o te dofinansowane w ramach realizowanego w 2013 roku  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Więcej o działaniach MKW  ------> TUTAJ

- festyny

Celem zorganizowania festynów rodzinnych było podkreślenie roli i znaczenia rodziny we współczesnym świecie oraz odniesienie się do pozycji seniora we współczesnej rodzinie. Inicjatywa miała na uwadze integrację rodzinną, wskazywała formy spędzania czasu wolnego, współpracę różnych środowisk na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki tym wydarzeniom zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji, które zafundowali im organizatorzy. Na głównej scenie odbywały się przedstawienia, konkursy, a swoje umiejętności zaprezentowały zespoły muzyczne. Na festynach odbywały się gry i zabawy  rekreacyjne dla najmłodszych i ich rodzin, kiermasz książek, pokaz udzielania pierwszej pomocy, zajęcia plastyczne i florystyczne, rozgrywki szachowe oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Festyn rodzinny był również okazją do kampanii informacyjno-promocyjnej Międzypokoleniowego Klubu Wsparcia.

 

W ramach projektu odbyły się:


- Festyn Parafialny w ogrodach Ojców Jezuitów - 19.05.2013 r.


- Festyn Rodzinny organizowany z Radą Dzielnicy Turzyn i Parafią  - 22.06.2013 r.

- FIO aktualności

11.12.2013r.
W dniu 10 grudnia 2013 roku w siedzibie Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Drawskiej 13 w Złocieńcu, odbyła się konferencja zat. „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego – formą aktywności ekonomicznej i społecznej”. Konferencję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Stowarzyszenie SEMAFOR ze Złocieńca.
Wydarzenie miało na celu promocję podejmowanych działań oraz plany związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej. Ponadto specjalne znaczenie nadano współpracy oraz partnerstwu administracji, podmiotów ekonomii społecznej i biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i powiecie.
W konferencji aktywny udział wzięli m.in. Pani Anna Mieczkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Stanisław Cybula –Starosta Drawski, Pan Henryk Andrałojć – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Pan Waldemar Włodarczyk- Burmistrz Złocieńca, Pani Urszula Ptak- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu, Pan Adam Kośmider- Burmistrz Czaplinka, Pani Janina Januszkiewicz- Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowicach, Pani Bożena Kolaszyńska –Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Znaczny wkład mieli również: Pan Andrzej Groździej- Prezes Spółdzielni Socjalnej Promienista z Czaplinka, Pani Bożena Kulicz- Prezes Stowarzyszenia Muzeum PGR-u z Bolegorzyna, Pani Anita Łubkowska- Kierownik i Pani Krystyna Stoińska, Pani Krystyna Maciejewska, Pan Tomasz Kirkis – uczestnicy z Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania.

Zdjęcia z konferencji


09.12.2013r.
W dniu 08.12.2013 r. zakończyło się szkolenie „Animator Ekonomii Społecznej”, m.in. z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania PES, zarządzania organizacją, źródeł pozyskiwania finansowania na działania PES, sprawozdawczości finansowej. Szkolenie ukończyło 12 osób – wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w doradztwie z tematyki zajęć.

Zobacz zdjęcia


04.12.2013r.
W dniu 03 grudnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, odbyła się konferencja studencka zat. „Dylematy przedsiębiorczości społecznej w otoczeniu gospodarczym”. Konferencję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Koło Naukowe „EkonomUS”.
W konferencji aktywny udział wzięli przedstawiciele studentów z Koła Naukowego, którzy przedstawili następujące prezentacje:
- ,,Historia ekonomii społecznej” – prelegenci: Paulina Modlitowska i Kamila Podolecka;
- „Modele Ekonomii Społecznej” – prelegenci: Katarzyna Goyke i Natalia Mikulska;
- „Instytucje ekonomii społecznej” – prelegenci: Kinga Dulczyk i Monika Kapała;
- ,,Spółdzielnie socjalne szansą na poprawę sytuacji społeczno – zawodowej kobiet” – prelegent: mgr Agnieszka Balsewicz;
- ,,Finansowanie zwrotne jako źródło finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej - ze szczególnym uwzględnieniem TISE” – prelegent: Mateusz Ciepłucha;
- „Działalność społeczna i innowacje na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego” – prelegent: Sebastian Sołowij;
- ,,Warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów europejskich”, prelegent: Julia Turowska;
- „Problemy w rozwoju w ekonomii społecznej” – prelegenci: Marta Rozwałka i Joanna Obrębska.
W spotkaniu udział wzięli również p. Emilia Kowalska oraz dr hab. prof. US Henryk Babis.
Zdjęcia z konferencji


29.11.2013r.
Zapraszamy mieszkańców powiatu drawskiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. w godzinach 17.00-20.30 w siedzibie Stowarzyszenia SEMAFOR Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej  przy ulicy Drawskiej 13 w Złocieńcu, I piętro.

 


15.11.2013r.
Zapraszamy mieszkańców powiatu polickiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r. w godzinach 15.00-18.00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6.


07.11.2013r.
W dniu wczorajszym odbyła się konferencja zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która zgromadziła ponad 40 uczestników - przedstawicieli różnych środowisk. Celem konferencji było podniesienie świadomości znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej - roli współpracy i partnerstwa administracji, PES oraz biznesu na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Wśród prelekcji znalazły się tematy takie jak: nowy projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, założenia do nowego okresu programowania na poziomie krajowym i regionalnym Programów Operacyjnych 2014 - 2020. Ponadto omówiono realizację i rozliczanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  - w aspekcie zmian wynikających z nowego projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Przez panelem dyskusyjnym uczestnicy zapoznali się także z nowym projektem ustawy o zbiórkach publicznych. Uczestnicy konferencji zabierali głos po każdym wystąpieniu, stąd w czasie panelu dyskusyjnego, pojawiło jedynie kilka tematów. Konferencja została przygotowana przez Fundacje Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych „KOMES i Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Zdjęcia z konferencji.


04.11.2013r.
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru województwa zachodniopomorskiego do udziału w szkoleniu „Animator Ekonomii Społecznej”, które rozpocznie się w dniu 16 listopada 2013 r. o godz. 09.00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8.

Szkolenie „Animator Ekonomii Społecznej” odbędzie się w terminie 16.11 – 08.12.2013 r. (łącznie 48 godzin zajęć).

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat, m.in.:
- zarządzania organizacją;
- aspektów prawnych funkcjonowania PES;
- marketingu, promocji i wizerunku organizacji;
- źródeł i metod pozyskiwania finansowania na działalność PES;
- odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej;
- sprawozdawczości finansowej.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:
- profesjonalną wiedzę;
- materiały szkoleniowe;
- certyfikat ukończenia szkolenia;
- serwis kawowy;
- doradztwo z tematyki zajęć.

Więcej informacji udzielnych jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
W załączeniu: Karta zgłoszeniowa
Zapraszamy!


28.10.2013r.
Zapraszamy Państwa, szczególnie mieszkańców powiatu goleniowskiego do udziału w konferencji zat.: „Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności  ekonomicznej i społecznej”, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 r. w godzinach 15.00-18.15 w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, sala 107.

- wycieczki

W ramach MKW odbyły się wycieczki szlakiem historii i wyjazdy krajoznawcze:


- Wycieczka do Brzeska Szczecińskiego i Przelewic - 15.08.2013 r.
Wycieczka autokarowa do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, który jest prężnie działającym ośrodkiem naukowo-turystycznym. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać ogród, który szczególnie okazale wygląda w okresie wzrostu i kwitnienia wielu przepięknych drzew, krzewów czy kwiatów. Wyjazd był wspaniałą okazją do obejrzenia naprawdę niezwykłego miejsca, które jest jedną z najwspanialszych atrakcji przyrodniczych naszego regionu. Kolejną atrakcją było zwiedzanie znajdującego się w Brzesku Szczecińskim Sanktuarium Maryjnego. Członkowie wycieczki uczestniczyli w odbywającym się 15 sierpnia święcie Wniebowzięcia NMP. Wzięli udział w uroczystej procesji. Wyjazd zakończył się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.- Wyjazd szlakiem historii – Wolin - 7.09.2013 r.
Wyjazd autokarem do miejscowości Wolin i zwiedzanie wioski Wikingów, miało na na celu kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez odkrycie i przeżycie piękna architektury skansenów zakorzenionej w duchu historii i legendzie.
Nastąpiła integracja pokoleniowa oraz pozytywne relacje seniorów – poprzez wspólne zwiedzanie zabytków oraz udział w realizacji zaplanowanego harmonogramu wycieczki. Po zwiedzaniu wioski, członkowie wycieczki udali się na zorganizowany posiłek, a następnie odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta Wolin. Wycieczka zakończona była ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

 


- Wycieczka krajoznawcza – Wolin - 14.09.2013 r.
Wycieczka autokarowa do Wolina wraz ze zwiedzaniem wioski Wikingów oraz udziałem w corocznych dożynkach, które odbywały się w miejscowym amfiteatrze. Wyjazd pozwolił na poznanie kultury lokalnej społeczności. Uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć różne programy artystyczne lokalnych zespołów oraz zaproszonych gości z zagranicy. Udział w imprezach towarzyszących dożynkom : występy zespołów ludowych, festyn, kiermasz  itp. Wyjazd zakończył się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

 


- Wycieczka przyrodnicza z grzybobraniem: Stepnica, Miękowo - 28.09.2013 r.
Wycieczka miała na celu wspólny wyjazd na grzyby, integrację uczestników, aktywny sposób spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu, spotkanie w szkółce leśnej. Uczestnicy wycieczki wrócili do Szczecina w dobrych humorach i z pełnymi koszykami grzybów.

 


- Wycieczka autokarowa szlakiem operacji berlińskiej - forsowania Odry wiosną 1945 r. - Słubice, Czelin, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki, Moryń - 14.12.2013 r.
Uczestnicy wycieczki w liczbie 40 osób mieli okazję przypomnieć historię II wojny światowej odwiedzając miejsca, w których tworzyła się historia naszego regionu.

- FIO galeria

KONFERENCJE:


Konferencja Cerkwica 12.2013


Konferencja Złocieniec 10.12.2013


Konferencja Police 4.12.2013


Konferencja Szczecin 3.12.2013


Konferencja Nowogard 6.11.2013

 SZKOLENIA:

 

 


Szkolenie "ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ", Nowogard 29.11-15.12.2013

 


Szkolenie "ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ", Szczecin 16.11-8.12.2013