- spotkania tematyczne

W Międzypokoleniowym Klubie Wsparcia odbyło się wiele spotkań tematycznych mających na celu zarówno integrację społeczna jak i miały również wymiar edukacyjny.


- Spotkania z aktorami i śpiewakami
Spotkanie z muzykiem - Zdzisławem Banasiakiem, który zaprosił członków MKW na koncert muzyczny. Seniorzy mieli okazję wysłuchać piosenek z repertuaru zespołu Czerwonych Gitar. Wieczór zakończył się czytaniem wierszy ks. Twardowskiego. Ponadto odbyło się również spotkanie z Zygmuntem Romanowskim (śpiewakiem - artystą niepełnosprawnym), które stanowiło niesamowite/cudowne przeżycie dla osób uczestniczących w koncercie. Takie piosenki jak: wołanie, miłość, szukanie, dwoistość budziły podziw dla Wykonawcy. Do MKW zaproszono również zespól Duval. Od kilku lat zespół koncertuje średnio w 50 parafiach w ciągu roku. Liderem grupy jest Pan Bogusław Olszonowicz – współzałożyciel zespołu, dziennikarz Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Spotkanie z liderem grupy oraz koncert odbył się w salce o. Wasilewskiego, gdzie cyklicznie spotykali się członkowie MKW. Po zakończonym koncercie odbyła się Msza św. do której oprawę muzyczną wykonał zespół.


- Wieczory poezji śpiewanej i poezji z szuflad seniorów
Spotkania służyły prezentacji dokonań seniorów, którzy mogli zaprezentować swoją twórczość. Na wieczorach z poezją można było usłyszeć wiersze, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, jak również te, przygotowane specjalnie na te spotkania. Zorganizowano również spotkanie z poetą Edwardem Stackiewiczem.


- Spotkanie z przedstawicielem Policji pt. „Bezpieczeństwo Seniora”.
Podczas prelekcji osoby starsze usłyszały między innymi jak ustrzec się przed oszustami oraz jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Podczas spotkania funkcjonariusz opowiadał uczestnikom o zagrożeniach, na które są szczególnie narażone osoby starsze. Policjant przedstawił sposób działania sprawców przestępstw oraz wyjaśnił na czym polega oszustwo na tzw. „wnuczka”. W czasie spotkania z seniorami funkcjonariusz apelował o wzmożoną czujność oraz radził, jak postępować, aby nie stać się ofiarą oszusta. Policjant przestrzegał przed zaufaniem, jakim starsi ludzie obdarzają dzwoniących lub pukających do drzwi nieznajomych. Zwrócił również uwagę na konieczność sprawdzenia wiarygodności takich osób oraz właściwe zabezpieczenie swoich mieszkań.


- Spotkania z wolontariuszami
Do MKW zostali zaproszeni wolontariusze, m.in. wolontariuszka pracującą w Ugandzie. Na spotkaniu opowiadała o życiu i tradycjach Ugandy. Odbywło się również spotkanie z wolontariuszami z Kirgizji, którzy opowiadali bardzo ciekawie o mieszkańcach i życiu w byłej już republice radzieckiej.


- Spotkania z fizjoterapeutką
Wykład miał na celu zwiększenie świadomości seniorów odnośnie stosowania fizjoterapii przy schorzeniach najczęściej występujących u osób w wieku ponad 60 lat. Zaproszony na spotkania praktyk wyjaśnił jaka jest różnica miedzy fizjoterapią, fizykoterapią, kinezyterapią i rehabilitacją. Omówił również najnowsze trendy i metody fizjoterapii i kinezyterapii, jaka aktywność jest wskazana przy chorobie Parkinsona a jaka nie, jak pomóc sobie przy osteoporozie. Najważniejsze jednak podczas tego spotkania było praktyczne wyjaśnienie zasad codziennej gimnastyki. Specjalista podkreślił znaczenie  ruchu, który jest przecież sprzymierzeńcem seniorów. Na koniec spotkania uczestnicy wykładu zadawali pytania, dyskutowali jak również otrzymali porady indywidualne.


- Spotkania z lekarzem rodzinnym
Na spotkaniu specjalista szczegółowo opowiedział o schorzeniach, które najbardziej dotyczą seniorów czyli o niewydolności i zawale serca, chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym czy niewydolności krążenia. Większość słuchaczy poruszane tematy dobrze znała z własnego doświadczenia. Lekarz omówił również jakie można podjąć profilaktyczne działania, aby nie dopuścić do rozwoju danego schorzenia w naszym organizmie. Ponadto dał wiele wskazówek, jakich zasad powinno się przestrzegać, kiedy już cierpimy na którąś z wymienionych chorób. Seniorzy wysłuchali wykładu z zaciekawieniem a na koniec każdy miał możliwość zadania pytań.


- Spotkania z psychologiem
Spotkanie  w ramach projektu miało pokazać, że „jesień życia” może być okresem, w którym organizuje się i realizuje nowe zadania, obiera nowe cele i podejmuje nowe zainteresowania. Wykład miał na celu zainspirować seniorów do działania, cieszenia się życiem, poznawania nowych ludzi i nowych pasji.  Życzliwa i bezpieczna atmosfera pozwoliły seniorom dzielić się na spotkaniu w sposób bardzo otwarty swoimi doświadczeniami osobistymi. Tematyka spotkania dotyczyła aktywności umysłowej w starszym wieku. Pani psycholog namawiała seniorów do aktywności nie tylko umysłowej, ale też fizycznej i społecznej. Spotkanie zakończyło się wspólna dyskusją, debatą a także rozmowami indywidualnymi.


- Spotkania z dietetykiem i diabetykiem
Dla seniorów przygotowano bardzo ciekawą prezentację na temat racjonalnego trybu życia i odżywiania. W trakcie spotkania uczestnicy spotkania mogli przypomnieć sobie podstawową wiedzę na temat ich organizmu i tego co jest im najbardziej potrzebne, aby utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną oraz usłyszeli o wielu ciekawostkach i nowinkach z zakresu dietetyki oraz medycyny. Padały pytania, na które specjalista wyczerpująco odpowiadał i rozwiewał wszystkie wątpliwości seniorów. Rozpisano dietę, najlepszą dla ludzi w podeszłym wieku. Omawiano również tematy związane z diagnostyką i profilaktyką w cukrzycy. Wykład zakończył się badanie stężenia glukozy, poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

- korepetycje

W ramach tego działania na terenie Parafii odbywały się cotygodniowe korepetycje dla uczniów potrzebujących pomocy naukowej.

- kluby

W ramach projektu utworzona 2 kluby tematyczne:

 


- Dyskusyjny Klub Filmowy, na działalność którego zostały zakupione filmy oraz została zorganizowana sala przeznaczona na cykliczne spotkania i projekcje filmów. Spotkania miały na celu zrzeszenie seniorów - miłośników sztuki filmowej, jej popularyzację oraz nawiązanie współpracy ze studenckim DKF, aby nawiązać współpracę międzypokoleniową.W klubie realizowane były nie tylko projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, ale były również uzupełnianie  prelekcjami, debatami filmowymi, dyskusjami.

 


- Biblioteka i czytelnia, w ramach którego zostały uzupełnione zbiory biblioteczne dostosowane do potrzeb środowiska, udoskonalając tym samym swoją ofertę książkową zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych.
Działalność klubu ukierunkowana była na upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz podtrzymywanie, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych. Zakupiono 62 książki oraz poszerzono zasoby czytelni poprzez prenumeratę czasopism (3 tygodniki + 3 miesięczniki).

 

W ramach klubu organizowano wspólne czytanie książek w grupie seniorów, co budowało i umacniało więzi. Pozwoliło rozwijać świadomość czytelniczą słuchacza, oraz rozbudzić jego zamiłowania czytelnicze.  Im więcej osób uczestniczyło we wspólnym czytaniu, tym większe było pole do dyskusji, rozmów, poruszania przeróżnych tematów. Osobom starszym, którym przecież tak często właśnie rozmów brakuje, te działanie pozwoliło  się otworzyć, poznać nawzajem i zintegrować w grupie.

- seminaria

W ramach projektu odbyły się seminaria pt:


- Historia parafii pw. św. Andrzeja Boboli - 4.09.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: historia parafii św. Andrzeja Boboli, a następnie w ogrodach jezuickich odbyła się prezentacja szkół, wspólnot, organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowane były również wystawy i występy zespołów szkolnych.

 

 


- Ponad 80 lat Kościoła w Szczecinie -  5.10.2013 r.
Seminarium 80 lat Kościoła w Szczecinie stanowiło podsumowanie obchodów 80-lecia rozpoczętego już jesienią 2012 roku, kościoła najpierw protestanckiego a potem katolickiego.
Materiały merytoryczne zostały opublikowane w formie broszurki.


- Tradycje Niepodległościowe - 11.11.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: tradycje niepodległościowe Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych.

- porady

W ramach prac Zespołu Porad Obywatelskich zrealizowano:
* Poradnictwo Rodzinne
* Poradnictwo Psychologiczne
* Poradnictwo Prawne
* Poradnictwo Finansowe