- korepetycje

W ramach tego działania na terenie Parafii odbywały się cotygodniowe korepetycje dla uczniów potrzebujących pomocy naukowej.

- seminaria

W ramach projektu odbyły się seminaria pt:


- Historia parafii pw. św. Andrzeja Boboli - 4.09.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: historia parafii św. Andrzeja Boboli, a następnie w ogrodach jezuickich odbyła się prezentacja szkół, wspólnot, organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowane były również wystawy i występy zespołów szkolnych.

 

 


- Ponad 80 lat Kościoła w Szczecinie -  5.10.2013 r.
Seminarium 80 lat Kościoła w Szczecinie stanowiło podsumowanie obchodów 80-lecia rozpoczętego już jesienią 2012 roku, kościoła najpierw protestanckiego a potem katolickiego.
Materiały merytoryczne zostały opublikowane w formie broszurki.


- Tradycje Niepodległościowe - 11.11.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: tradycje niepodległościowe Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych.

- porady

W ramach prac Zespołu Porad Obywatelskich zrealizowano:
* Poradnictwo Rodzinne
* Poradnictwo Psychologiczne
* Poradnictwo Prawne
* Poradnictwo Finansowe

- kluby

W ramach projektu utworzona 2 kluby tematyczne:

 


- Dyskusyjny Klub Filmowy, na działalność którego zostały zakupione filmy oraz została zorganizowana sala przeznaczona na cykliczne spotkania i projekcje filmów. Spotkania miały na celu zrzeszenie seniorów - miłośników sztuki filmowej, jej popularyzację oraz nawiązanie współpracy ze studenckim DKF, aby nawiązać współpracę międzypokoleniową.W klubie realizowane były nie tylko projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, ale były również uzupełnianie  prelekcjami, debatami filmowymi, dyskusjami.

 


- Biblioteka i czytelnia, w ramach którego zostały uzupełnione zbiory biblioteczne dostosowane do potrzeb środowiska, udoskonalając tym samym swoją ofertę książkową zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych.
Działalność klubu ukierunkowana była na upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz podtrzymywanie, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych. Zakupiono 62 książki oraz poszerzono zasoby czytelni poprzez prenumeratę czasopism (3 tygodniki + 3 miesięczniki).

 

W ramach klubu organizowano wspólne czytanie książek w grupie seniorów, co budowało i umacniało więzi. Pozwoliło rozwijać świadomość czytelniczą słuchacza, oraz rozbudzić jego zamiłowania czytelnicze.  Im więcej osób uczestniczyło we wspólnym czytaniu, tym większe było pole do dyskusji, rozmów, poruszania przeróżnych tematów. Osobom starszym, którym przecież tak często właśnie rozmów brakuje, te działanie pozwoliło  się otworzyć, poznać nawzajem i zintegrować w grupie.

- jasełka i wigilia

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprosiły swoich bliskich, dziadków i babcie oraz członków Międzypokoleniowego Klubu Wsparcia na przygotowane specjalnie na tę okazję Jasełka. Przedstawienie zostało zaprezentowane na terenie Parafii. Dzieci zaśpiewały też kolędy i pastorałki. Licznie zgromadzeni gości mieli okazję do wspólnego kolędowania. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.