MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

29.04.2020r.

Szanowni Państwo,

miło nam zakomunikować o zakończeniu obrad Komisji Oceny Wniosków. Tym samym publikujemy wyniki oceny merytorycznej. Stworzone zostały osobne listy rankingowe dla: grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie i osobne dla młodych organizacji i grup nieformalnych składających wniosek z patronem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom, dziękujemy za wytężoną pracę. Wnioskodawcy rekomendowani do dofinansowania otrzymają z Biura Projektu informacje dotyczące dalszego procesu przygotowania umowy o dofinansowanie. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu lub Animatorką (z uwagi na COVID-19 prosimy o kontakt mailowo lub telefonicznie).

Listy rankingowe FIO 2020 w regionie szczecińskim obejmującym powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, polickim, M. Szczecin, M. Świnoujście: https://padlet.com/fundacjakomes/mikrodotacje2020wzp

_____________________________________________________________________________________________________

09.04.2020r.

Wszystkich którzy na ostatniej prostej dołączają do wyścigu o mikrodotację - zapraszamy do zapoznania się z podpowiedziami dot. wypełniania wniosków: https://padlet.com/fundacjakomes/mikrodotacje2020wzp

_____________________________________________________________________________________________________

02.04.2020r.

W gąszczu różnych informacji, chcieliśmy uprościć aplikację i na 2 tygodnie przed końcem wnioskowania postanowiliśmy wypróbować tzw. tablicę. Mamy nadzieję że pomoże w lepszym przygotowaniu wniosku (materiały te same co tutaj, ale podane inaczej): https://padlet.com/fundacjakomes/mikrodotacje2020wzp

 

_____________________________________________________________________________________________________

27.03.2020r.

W odpowiedzi na pytania z Państwa strony, przyśpieszamy możliwość realizacji mikrodotacji od 01.05.2020, co powoduje, iż mikrodotacje będą jednymi z pierwszych środków faktycznie uruchomionych, które można także wykorzystać zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności w dobie koronawirusa w tym np. szycie maseczek dla lokalnych sklepików, nauczycieli, pracowników poczty itp. Oczywiście projekty dedykowane rozwojowi młodych organizacji jak i inne działania z zakresu pożytku publicznego nadal można składać. Termin składania wniosków nie uległ zmianie, można je do nas przesyłać do 15.04.2020r. do godz. 15.30r. na wskazane w Regulaminie adresy mailowe. Powodzenia!

W załączeniu zaktualizowany Regulamin FIO 2020 z dnia 27.03.2020r.

Zmianom uległy następujące części:

4.1.

TERMIN OCENY (OD DO) TERMIN REALIZACJI (OD DO)
16.04.2020-30.04.2020 01.05.2020 – 31.10.2020
8.2.1.
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków w terminie: 16.04.2020-30.04.2020

___________________________________________________________________________

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

 

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Nabór trwa od 02.03.2020 do 15.04.2020 do godziny 15:30

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 13 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł każda, o łącznej wartości 65 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 3 przyznane zostaną grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskującym bez Patrona.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne, który zrealizowany będzie poprzez zwiększenie:

-ilości inicjatyw oddolnych

-wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne

-wzmocnienie potencjału III sektora

-podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.


Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 roku i skierowany do:

-młodych organizacji pozarządowych,

-kół gospodyń wiejskich,

-grup nieformalnych,

-grup samopomocowych,

działających na terenie powiatów: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

tel: 575 730 910

 

Niezbędne materiały do pobrania:

Regulamin_FIO_2020

Zal_1_formularz_wniosku_fio_2020

zal_2_karta_oceny_formalnej

zal_3_karta_oceny_meryt_dla_mlodych_ngo_oraz_grup_fio_2020

zal_3a_karta_oceny_meryt_dla_grup_nieformalnych_bez_Patrona_fio_2020

zal_4_wz_umowy_NGO_fio_2020

zal_4a_wz_umowy_gr_nieformalne_samopomocowe_z_Patronem_fio_2020

zal_4b_wz_umowy_gr_nieformalne_samopomocowe_bez_Patrona_fio_2020

zal_5_sprawozdanie_fio_2020

zal_6_Opis_dokumentu_ksiegowego_fio_2020

zal_7_wz_porozumienia_wolontariackiego_fio_2020

zal_8_ewidencja_czasu_pracy_wolontariusza_fio_2020

zal_9_wz_umowy_cywilno-prawnej_fio_2020

zal_10_oswiadczenie_o_spelnieniu_kryt_strategicznego_fio_2020

zal_11_oswiadczenie_dla_czlonkow_gr_nieformalnych_fio_2020

 


AKTYWNI TO MY

15.06.2018. Zapraszamy do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa i szkoleń za zakresu przedsiębiorczości dla uczestników CIS w Złocieńcu.

MIKRODOTACJE - UWAGA ZMIANY do REGULAMINU

UWAGA! Konkurs FIO Mikrogranty od 01.08.2018r. nastąpiły zmiany do Regulaminu w zakresie drugiego kryterium strategicznego (punkty dodatkowe). W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się ze zmianami (poniżej). Dodatkowo zmianie ulega termin składania projektów. Teraz można składać wnioski do 20.08.2018r!

Więcej na: http://komes.org.pl/projekty/mikrodotacje2018-2019

Seminarium 01.03.2018r. „Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych”

„Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych”

W imieniu Fundacji KOMES, realizatora projektu „Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych” chciałbym zaprosić na seminarium rozpoczynające realizację projektu.

 

GDZIE I KIEDY?

Seminarium odbędzie się 1 marca br. w godzinach 15.00 -20.00 w sali 041 przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego).

DLA KOGO?

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do osób współpracujących z młodzieżą:

- nauczycieli (zwłaszcza nauczycieli przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie),

- pedagogów i wychowawców,

- doradców zawodowych,

- wykładowców akademickich i opiekunów kół naukowych

oraz

- dziennikarzy, socjologów, informatyków, policjantów i innych osób chcących podzielić się z

młodzieżą umiejętnościami przydatnymi w pracy „śledczej”i analizie danych.

Sherlock to innowacyjny projekt badawczo - stażowy dla młodych osób, którego celem jest śledzenie losów absolwentów metodą detektywistyczną przez aktualnych uczniów i studentów ukierunkowane na planowanie własnej kariery rozwoju osobistego i zawodowego. W projekcie tym młodzież (uczestnicy projektu) tworzą w podzespołach własny innowacyjny model detektywistyczny śledzenia losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przy wsparciu ekspertów. Innowacja zakłada „uczenie się na cudzych błędach”, co wymaga zastosowania metody śledczej opartej o zdobycie informacji o losach absolwentów i zrozumieniu uwarunkowań tych losów.

 

Projekt, ze względu na swoją innowacyjność, zakłada skupienie się na zaangażowaniu młodzieży (Sherlocków) w proces zrozumienia rynku pracy i kierowania swoim rozwojem. Celem nadrzędnym nie jest więc udowodnienie konkretnych tez i osiągnięcie sztywnych rezultatów, a raczej pomoc młodym osobom w rozumieniu otaczającej ich rzeczywistości i ukazanie narzędzi, które pomagają ją zrozumieć.

 

CEL SEMINARIUM

Celem seminarium jest zapoznanie ze szczegółami projektu, wsparcie procesu rekrutacji młodzieży do projektu oraz przedyskutowanie potrzeb młodzieży w kontekście formalnego i pozaformalnego nauczania przedsiębiorczości i planowania rozwoju zawodowego młodych osób.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SEMINARIUM

Dzięki udziałowi w seminarium będą mieli Państwo okazję wzbogacenia wiedzy z zakresu innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz poszerzenia narzędzi wspomagających rozwój młodzieży z którą Państwo na co dzień pracują. W dłuższej perspektywie, tj. do czerwca 2018r. będą mieli Państwo szansę stać się personelem wspomagającym realizację projektu – „Watsonami” – czyli osobami wspierającymi młodzież w planowaniu i przeprowadzaniu ich „śledztw”.

Dla osób zaangażowanych długoterminowo w realizację naszego projektu i wspierających młodzież jako ”Watsonowie” przewidujemy certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w innowacyjnym projekcie edukacyjnym.

 

PROGRAM SEMINARIUM

W ramach seminarium chcemy zaprezentować szczegóły projektu w tym rolę młodzieży i Watsonów oraz przedyskutować potrzeby. Ponadto, podczas spotkania chcemy wypracować zarysy narzędzi pracy detektywistycznej i ich upowszechniania oraz omówić możliwości dalszej współpracy i rekrutacji do projektu młodzieży. Szczegółowy program jest załącznikiem do niniejszego pisma.

 

ZAPRASZAMY!

Mając nadzieję, że nasze seminarium spotka się z Państwa zainteresowaniem prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego do niniejszego pisma formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz nr telefonu 780 126 808.

 

Z poważaniem

 

Michał Głuszyk

Fundacja KOMES