"MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2" - wyniki

15.05.2017

Wszystkie wnioski, które wpłynęły od 24.04.2017 r. będą oceniane w drugim terminie obrad Komisji Oceny Wniosków tj. od 30.05.2017 r., przy założeniu że niewykorzystana zostanie pula środków na dotacje.